Toplifikacija Požarevac: Platite dug ili opomena, utuženje i isključenje sa mreže

Toplifikacija Požarevac: Platite dug ili opomena, utuženje i isključenje sa mreže

FOTO: URBAN CITY // B.P.

JP “Toplifikacija” Požarevac obaveštava sve korisnike koji imaju dug prema JP “Toplifikacija” Požarevac da svoje obaveze izmire najkasnije do 30. u mesecu za prethodni mesec zaduženja, a ukoliko imaju veći dug, da sklope sporazum o svojoj isplati na više rata, jer će ako svoju obavezu ne budu izmirili biti opomenuti i utuženi.

Kod većih iznosa i isključeni sa toplifikacione mreže Grada Požarevca, što će samo uvećati troškove zaduženja samih korisnika, navodi se u saopštenju.

KOMENTARIŠI