U Kaoni obeležen dan pogibije narodnog heroja Čede Vasovića

U Kaoni obeležen dan pogibije narodnog heroja Čede Vasovića

Vasović je rođen u Grabu kod Lučana, po zanimanju je bio krojački radnik, za narodnog heroja je proglašen 05. maja 1951. god, a po jedna ulica u Guči, Lučanima i Požarevcu nose njegovo ime

Delegacija OO SUBNOR-a Kučevo, predvođena predsednikom Slavišom Marijokovićem, obeležila je dan pogibije narodnog heroja Čede Vasovića (1910-1942) koji je poginuo u ataru sela Kaone 18. januara 1942. godine.

Vasović je rođen u Grabu kod Lučana, po zanimanju je bio krojački radnik, za narodnog heroja je proglašen 05. maja 1951. god, a po jedna ulica u Guči, Lučanima i Požarevcu nose njegovo ime.

Marta 1941. godine, od strane Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju, bio je upućen u Požarevac. Pošto je ubrzo ovdašnji sekretar Okružnog komiteta bio mobilisan u vojsku, Vlado je preuzeo njegovu dužnost. Na ovoj dužnosti su ga zatekli burni istorijski događaji – dvadesetsedmomartovski puč i demonstracije, kao i Aprilski rat i okupacija zemlje.

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, aktivno je radio na okupljanju i stabilizaciji partijskih organizacija, kao i njihovom pripremanju za predstijeću borbu. Organizovao je prikupljanje oružja, municije, sanitetskog materijala i druge vojne opreme. Sve do septembra 1941. godine, ilegalno je boravio u Požarevcu, aktivno radeći na slanju boraca u partizanske odrede i organizovanju sabotaža i diverzija u samom gradu.

Po izlasku iz grada, polovinom septembra Čeda je organizovao Omladinsku četu, koja je ubruo postala Peta četa Požarevačkog partizanskog odreda. Prilikom formiranja Štaba Požarevačkog odreda, 15. septembra 1941. godine, Čedi je poverena dužnost političkog komesara Odreda. Kao komesar obilazio je svih jedanaest četa Požarevačkog odreda i u njima organizovao idejno-politički rad. Pored ovoga, organizovao je skupove i konferencije na slobodnoj teritoriji, na kojima je narodnu objašnjavao ciljeve Narodnooslobodilačkog pokreta i pozivao ga u borbu.

Krajem 1941. godine, posle Prve neprijateljske ofanzive, kada je izgubljena slobodna teritorija Požarevačkog odreda, Čeda je uložio veliki napor za očuvanje Odreda.

U januaru 1942. godine Požarevački odred je na Crnom vrhu, kod sela Ranovca, vodio trodnevne borbe sa četnicima Koste Pećanca. U ovim borbama, daleko brojniji četnici su uspeli da opkole glavninu Odreda. Da bi Odred spasao sigurne propasti, Čeda je predložio da se Odred razbije u više manjih grupa, koje bi samostalno pokušale prodor iz obruča. Prodor iz obruča je uspeo, a glavnina četničkih snaga je pošla za grupom partizana u kojoj se nalazio Čeda. Tada je Čedina grupa ponovo bila opkoljena.

U pokušaju bekstva iz novog obruča, grupa se podelila u dva dela. Grupa boraca, predvođena Čedom pošla je ka selu Kaoni, ali je u sukobu sa Pećančevim četnicima izginula 18. januara 1942. godine.

KOMENTARIŠI