KPZ za žene Požarevac

Proteklog vikenda počela je vakcinacija osuđenika u Srbiji koji su izrazili želju da prime vakcinu protiv kovid-19, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Izabranu vakcinu je primilo 259 osuđenika u KPZ u Sremskoj Mitrovici, što je 14 odsto od ukupnog broja u tom zavodu, a u KPZ za žene u Požarevcu vakcinisane su 73 osuđenice, što je 25 odsto od ukupnog broja lica u tom zavodu.

Nadležni domovi zdravlja će u koordinaciji sa kazneno-popravnim ustanovama organizovati imunizaciju i u drugim gradovima.

U ovom trenutku, 36 odsto lica lišenih slobode se prijavilo da primi vakcinu protiv ovog virusa, navodi Uprava.

Nabavkom vakcina za osuđenike i vakcinacijom, Uprava je obezbedila dodatnu meru prevencije virusa, prenosi Tanjug.

„Uprava je ovim pokazala jedinstven primer brige za osuđeničku populaciju od početka vakcinacije u Evropi jer je i licima koja se nalaze u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora učinila dostupnim i ovaj vid zaštite koji je omogućen svim građanima Srbije”, napominje se u saopstenju.

U ovom trenutku je koronavirus potvrđen kod 26 lica lišenih slobode, što je 0,2 odsto od ukupnog broja osuđenika i pritvorenika.

Uprava ukazuje da većina ima blage simptome, a njihovo zdravstveno stanje se 24 sata dnevno prati.

Posete osuđenim i pritvorenim licima se odvijaju uz prethodno merenje temperature licima koja dolaze u posetu i uz obavezno korišćenje zaštitnih maski, a za pritvorenike i osuđenike zavodi su obezbedili maske, rukavice i vizire, navodi se u saopštenju.

KOMENTARIŠI