Foto: A.K.

U Malom Crniću održana je 18. sednica Skupštine ove opštine.

Na sednici se nalazilo 15 tačaka Dnevnog reda. Neke od najvažnijih tačaka Dnevnog reda koje su usvojene većinom glasove odbornika su Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2022. godine, Finansijski izveštaj o radu Osnovnih škola u Smoljincu, Boževcu, Malom Crniću i Toponici i Program lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Malo Crniće za period 2022. – 2024. godine.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 282.921.201 dinar ili 51,7 odsto od planiranih. Rashodi i izdaci budžeta su 209.907.474 dinara ili 30 odsto od planiranih.

Lokalna samouprava u Malom Crniću pristupila je izradi Programa iz potrebe da sistemskim pristupom definiše prioritete, ciljeve i mere, koji vode ka ostvarenju vizije opštine Malo Crniće.

Jasno postavljene mere treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života naših građana, kroz otvaranje novih radnih mesta i dalje smanjenje stope nezaposlenosti, kroz stvaranje mogućnosti za nova ulaganja i investicije, povezivanje naše opštine sa drugim opštinama, gradovima i državama u regionu, prateći moderna tehnološka dostignuća i primere dobre prakse razvijenih opština, rekao je između ostalog Mališa Antonijević, predsednik ove opštine.

Photo: Urban City // A.K.

Novom odlukom predviđeno je jedno matično područje sa sedištem u Malom Crniću, jedan matičar i tri zamenika matičara u mesnim kancelarijama u Malom Crniću, Boževcu i Smoljincu.

KOMENTARIŠI