Foto: Urban City // B.P.

Na osnovu Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava za finansiranje programa crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Malo Crniće, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za raspodelu sredstava za finansiranje programa crkava i verskih zajednica na sednici održanoj 30.03.2023. godine, utvrdila je listu za raspodelu sredstava za finansiranje programa crkava i verskih zejdnica po rapsisanom konkursu u 2023. godini.

Iznos od 1,5 miliona dinara raspoređen je na četiri crkve i manastir Zaovu. Iznose i način na koji će se novac utrošiti pogledajte u tabeli ispod:

Prijave Srpske pravoslavne crkvene opštine Kula i Crljenac nisu razmatrane zbog neispunjavanja formalnih uslova.

KOMENTARIŠI