U ogranku „TE-KO Kostolac“ potpisan sertifikat sa CMEK-om: Preuzet bager za šesti...

U ogranku „TE-KO Kostolac“ potpisan sertifikat sa CMEK-om: Preuzet bager za šesti BTO sistem

Foto: Energija Kostolac

Tokom garantnog perioda od dve godine nije bilo većih poteškoća, a sve manje primedbe isporučilac je ispravljao odmah.

Sertifikat o konačnom preuzimanju bagera SchRs-1400 za šesti BTO sistem na Površinskom kopu „Drmno“ potpisan je 28. septembra u ogranku „TE-KO Kostolac“. Potpis na ovaj dokument stavili su predstavnici kineske kompanije CMEK i njihovog podizvođača „Tisen Krup“, predstavnici FIDIC inženjering tima, EPS-a i ogranka „TE-KO Kostolac“.

− Garantni period od 24 meseca je istekao i u tom periodu nije bilo većih problema, a sve manje primedbe isporučilac je ispravljao odmah − rekao je Danko Beatović, rukovodilac projekta izgradnje šestog BTO sistema na PK „Drmno“. − Bager je do sada otkopao nešto više od 20 miliona kubnih metara, čime smo zadovoljni i ovim činom potpisivanja bager trajno prelazi u vlasništvo „TE-KO Kostolac“. Garantni period za preostale delove sistema –transportere, odlagač i trafostanicu „Rudnik 5“ – ističe 2. decembra i u planu je da se do kraja 2021. godine konačno preuzme ova oprema.

Foto: Energija Kostolac

Radan Radović, šef Službe za proizvodnju, preradu i transpot uglja u JP EPS i rukovodilac projekta, u ime projektnog tima koji je bio zadužen za nabavku šestog BTO sistema za PK „Drmno“ podsetio je da su se ovde sastali pre dve godine u sličnom sastavu.

− Naime, 5. septembra 2019. potpisali smo sertifikat za preuzimanje bagera, čime je mašina prešla u korišćenje Površinskog kopa „Drmno“ i počeo je garantni period. Nakon dve godine uspešnog rada istekao je garantni period za otklanjanje eventualnih nedostataka i u tom periodu je bilo sitnijih intervencija. Potpisivanjem ovog sertifikata o konačnom preuzimanju mašine prestale su da važe ugovorne obaveze izvođača CMEK-a i njihovog podizvođača „Tisen Krupa“ − rekao je Radović.

Ren Kajlong, direktor predstavništva CMEK-a u Beogradu, istakao je da se sve ovo ne bi ostvarilo da nije bilo zajedničkog rada svih koji su bili uključeni u projekat.

− Pre svega, zahvaljujem EPS-u, Veselinu Bulatoviću iz „TE-KO Kostolac“, našim podizvođačima „Tisen Krupu“ i timu CMEK-a koji je bio angažovan na ovom projektu. Do sada je CMEK radio na različitim projektima u više od 100 zemalja i ideja je da nakon svakog završenog posla kineska kompanija ostane prijatelj sa ljudima sa kojima je sarađivala. Potpisivanjem sertifikata završavaju se ugovorne obaveze vezane za bager, ali ako neka stručna pomoć bude bila potrebna u narednom periodu, pružićemo je svakako − rekao je Kajlong i podsetio da CMEK sa timom od 500 ljudi ostaje ovde da završi realizaciju projekta izgradnje novog bloka B3 u termoelektrani „Kostolac B“.

KOMENTARIŠI