U ova dva naselja voda ponovo ISPRAVNA za piće

U ova dva naselja voda ponovo ISPRAVNA za piće

Voda u Carevcu i Kamijevu ponovo zdravstveno ispravna

Javno komunalno preduzeće „Dunav Veliko Gradište“ saopštilo je da je DOZVOLJENA upotreba vode iz seoskog vodovoda naselja Carevac za piće i pripremu hrane, shodno Mišljenju  o zdravstvenoj bezbednosti od 12.12.2018. godine Zavoda za javno zdravlje Požarevac  OBZIROM DA JE ZDRAVSTVENO BEZBEDNA (fizičko – hemijski i mikrobiloški ispravna) u skladu sa graničnim vrednostima propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Uzorak je uzet na mestu Osnovna škola – Carevac.

Ovo komunalno preduzeće takođe je saopštilo da  je DOZVOLJENA upotreba vode iz seoskog vodovoda naselja Kamijevo za piće i pripremu hrane, shodno Mišljenju  o zdravstvenoj bezbednosti od 12.12.2018. godine Zavoda za javno zdravlje Požarevac  OBZIROM DA JE ZDRAVSTVENO BEZBEDNA (fizičko – hemijski i mikrobiloški ispravna) u skladu sa graničnim vrednostima propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Uzorak je uzet na mestu Javna česma – Kamijevo.

KOMENTARIŠI