U petak 25.02.2022. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi održana je 42. sednica Opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi sa sledećim dnevnim redom:

1. RAZMATRANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA NA DAN 31.12.2021. GODINE;

2. RAZMATRANjE ZAHTEVA KJP „IZVOR“ PETROVAC NA MLAVI ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE, USLOVIMA I NAČINU NAPLATE KOMUNALNE USLUGE UREĐIVANjA I ODRŽAVANjA GROBLjA MESNIH ZAJEDNICA;

3. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O PRIZNAVANjU TROŠKOVA ADAPTACIJE POSLOVNOG PROSTORA I UMANjENjA ZAKUPNINE ZA ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U SKLOPU DOMA KULTURE U NASELjU RANOVAC;

4. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI OSNOVNOJ ŠKOLI „ŽARKO ZRENjANIN“ VELIKO LAOLE IZ VELIKOG LAOLA;

5. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O ODBIJANjU ŽALBE VLADIMIRA STANKOVIĆA IZ KAMENOVA, BR. 121-9/21-03/3-1 OD 29.11.2021. GODINE IZJAVLjENA NA REŠENjE ODELjENjA ZA FINANSIJE I BUDžET OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI, BR. 121-9/21-03/3-1 OD 23.11.2021. GODINE;

6. RAZMATRANjE PREDLOGA PROGRAMA ZA RAD SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI ZA 2022. GODINU;

7. TEKUĆA PITANjA.

KOMENTARIŠI