U ponedeljak počinje uskršnja prodaja u Požarevcu

U ponedeljak počinje uskršnja prodaja u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

U Požarevcu se od 22. do 4. maja održava uskršnja prodaja kao i prethodnih godina.

Prodaja će biti organizovana na dve lokacije. U Gradskom parku i to od druge staze od ulaza u zelenu pijacu do ulice 15. oktobra u Požarevcu.

Prodaja će se obavljati i u ulici Lole Ribara na delu trotoara pored zelene pijace (od ulice Šumadijske do kraja pijace) i u ulici Šumadijskoj (od Lole Ribara do kraja pijace) u Požarevcu.

Pravo na korišćenje površinejavne namene iz člana 1. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina i udruženja građana.

Za korišćenje površine javne namene korisnik plaća naknaduu iznosu od 100,00 dinara po m2 dnevno, na račun 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tarifnom broju II.5. Taksene tarifeOdluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca.

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

KOMENTARIŠI