U Požarevcu je u sredu otvorena senzorna soba, a evo koji su...

U Požarevcu je u sredu otvorena senzorna soba, a evo koji su efekti njenog korišćenja

U proteklih par godina sukcesivno je vršena nabavka opreme, a početkom ove godine izvršene su pripreme u smislu građevinskih i molersko zanatskih radova u cilju postavljanja mekih zidnih i podnih obloga (strunjače zidne i podne)

U proteklih par godina sukcesivno je vršena nabavka opreme, a početkom ove godine izvršene su pripreme u smislu građevinskih i molersko zanatskih radova u cilju postavljanja mekih zidnih i podnih obloga (strunjače zidne i podne).

Podsećamo da je u sredu u Požarevcu otvorena senzorna soba, opširnije u posebnoj vesti na našem portalu o tome OVDE.

Foto: Grad Požarevac

Senzorna soba je opremljena osnovnim paketom, tj.: reflektor sa rotacionim kolor diskom, disko kugla sa elektromotornim pogonom, audio – LED spot reflektor, svetleći LED kolor pramen, Lezy bag- sa audio sekcijom koja proizvodi interni Hi-Fi zvuk i vibracije, sistem ozvučenja (zvučne kutije, audio mikseta, prenosivi CD/MP3 sa USB priključkom), sistem svetlosnih efekata (za neposredni i autonomni izbor), set taktilnih komponenti sa vibracionom savitljivom cevi, navode iz Centra za socijalni rad u Požarevcu.

Prijem senzornih informacija kod zdravih osoba, prirodno je i spontano (informacije dolaze iz naših čula: vid, sluh, dodir, ravnoteža..) iz tela i sredine čime se stiču saznanja o spoljašnjem svetu. Procesuiranje i integracija primljenih senzacija vrši se putem centralnog nevnog sistema, a dobijene informacije se koriste za planiranje i organizovanje ponašanja. Najveći broj imputa dobija se putem vestibularnog sistema (čula za ravnotežu), zatim preko receptora u mišićima, zglobovima (proprioceptivni sistem) i preko receptora u koži (taktilni sistem). Vizuelni i auditivni siste zauzimaju takođe značajnu ulogu u čitavom procesu prikupljanja i obrade informacija. Abnormalnosti u procesu integracija senzornih informacija dovode do teškoća u konceptualnom i motornom učenju.

Mnoga problematična ponašanja koja ispoljavaju osobe sa pervazivnim razvojnim poremećajima su uskoj povezanosti sa glavnim izvorom senzornog imputa. Ona se mogu ispoljavati ili kao hipo ili kao hipersenzitivnost, i potpuno su individualna. Primenom metoda senzorne integracije obezbeđuju se senzorna iskustva u kontekstu svrsishodnih aktivnosti, planiranja i izvođenja adaptivnih ponašanja.

Foto: Grad Požarevac

Primenom senzorne integracije u okviru senzorne sobe teži se da se ostvare sledeći ciljevi:
– Pomoći korisniku da dostigne stanje smirene budnosti
– Poboljšanje sposobnosti organizacije senzacija u adekvatnu informaciju
– Usvajanje pojmova koja leže u osnovi učenja.

Primer

Vibrirajući Lazy Bag je mekana fotelja u kojoj se nalazi zvučnik povezan sa muzičkim stubom ili kompjuterom. Ova fotelja pruža višestruku senzo-motornu stimulaciju, jer ležeći na njoj telo deteta dobija vibraciju u ritmu, sluša muziku i sve to doprinosi višestrukom senzornom iskustvu. Ovaj senzorni element doprinosi opštoj relaksaciji, opuštanju mišića kao i popuštanju spazma mišića, poboljšanju raspoloženja deteta i doprinosi stvaranju prijatnih emocija. Deca su na lazy bag-u relaksirana, pokazuju radost, raspoložena su, što predstavlja dobar uvod u dalji rad na drugim vaspitno-obrazovnim aktivnostima.

Korišćenje vibrirajućeg lazy bag-a pokazao je pozitivne efekte u pripremi deteta za lakše usvajanje vaspitno-obrazovnih sadržaja.

Korišćenjem ovog senzornog elementa, teži se ka napretku u oblasti motorike, pažnje, komunikacije i saznajnih funkcija, poboljšanja u opštem raspoloženju motivisanosti za komunikaciju, relaksaciji, smanjenja autoagresivnih i agresivnih ispada kod korisnika, što dovodi do poboljšanja opšteg funkcionisanja deteta u svakodnevnom životu, navodi se u saopštenju za medije Centra za socijalni rad u Požarevcu.

KOMENTARIŠI