U Požarevcu održan edukativni seminar na temu rodno zasnovanog nasilja

U Požarevcu održan edukativni seminar na temu rodno zasnovanog nasilja

Prepoznajući činjenicu da zdravstveni sistem predstavlja jednu od značajnih komponenti opšteg odgovora na nasilje nad ženama, kao i da se zdravstveni sistem od drugih komponenti izdvaja kao jedinstveno mesto na kojem se ženama može višestruko pomoći i omogućiti im dalje uključivanje u mrežu institucija, Zavod za javno zdravlje Požarevac zajedno sa Institutom za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“, organizovao je u sredu, 29. maja 2019. g. edukaciju edukatora na temu „Odgovor zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje“ na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga.

Predavači su bili dr sc. med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i akademski specijalista javnog zdravlja, mr.sc.med Vesna Horozović, specijalista socijalne medicine, dr Mirjana Živković Šulović, specijalista socijalne medicine.

Foto: ZZJZ Požarevac

Seminar je bio namenjen koordinatorima zdravstveno vaspitnog rada, načelnicima službi za zdravstvenu zaštitu odraslih i zdravstvenu zaštitu žena. Prisutni učesnici su na početku edukacije upoznati sa osnovnim informacijama o učestalosti, uzorcima i rizicima rodno zasnovanog nasilja.

U daljem toku ukazano je na ulogu zdravstvenog sistema u odgovoru na rodno zasnovano nasilje, kao i na poseban protokol Ministarstva zdravlja, načinu prepoznavanja i prijavljivanja nasilja u zdravstvenoj službi.

Na kraju predavanja, u okviru radionice, razgovaralo se o tome šta je potrebno učiniti kako bi se unapredio kvalitet odgovora zdravstvenog sektora na nasilje nad ženama. Učesnici su, takođe, imali priliku i da popunjavaju obrasce za evidentiranje i dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja.

KOMENTARIŠI