Foto: Urban City // B.P.

Operativno-taktička vežba “Sistem 2021” održana je danas na 50 lokacija sa skoro 8.000 pripadnika gradskih i opštinskih štabova za vanredne situacije.

Početak vežbe u Požarevcu oglasila je sirena. Izvedene su vežbe na parkingu “Stižanke” u slučaju zemljotresa, isticanja opasnih materija iz cisterne uz evakuaciju stanovništva i firmi na udeljenost od 200 metara. Na vežbama je pokazan i slučaj pucanja glavne vodovodne cevi i simuliran je nestanak vode u Požarevcu. Pored ovih, sprovedene su i vežbe evakuacije u OŠ “Kralj Aleksandar I”.

Tokom vežbe “Sistem 2021” subjekti iz sistema zaštite i spasavanja prikazali su spremnost i sadejstvo u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće.

Foto: Urban City // B.P.

U vežbi je na teritorije Srbije učestvovalo oko 8.000 ljudi – pripadnika Sektora za vanredne situacije MUP-a, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza Srbije, Vojske Srbije, Gorske službe spasavanja, subjekata i snaga jedinica lokalne samouprave, vodoprivrednih preduzeća, posebnih organizacija i organa.

Foto: Urban City // B.P.

Cilj današnje vežbe bila je provera spremnosti i obučenosti svih subjekata i snaga sistema
smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacija, u konkretnim akcijama zaštite, spasavanja i otklanjanja posledica zemljotresa, istovremeno i sticanje novih
znanja i veština učesnika vežbe na teritoriji Grada Požarevca.

Foto: Urban City // B.P.

Pogledajte današnje vežbe u video snimcima:

KOMENTARIŠI