U Prirodnjačkom centru izložba “Predeo i vode”

U Prirodnjačkom centru izložba “Predeo i vode”

Foto: Urban City

U Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu danas je povodom trećeg Međunarodnog dana predela, otvorena izložba “Predeo i vode”.

Pokrovitelj izložbe je Ministarstvo zaštite životne sredina, a o značaju “predela i vode” za svet, govorile su pomoćnica ministra Biljana Filipović Đušić, predsedavajuća Evropskom konvencijom o predelu Saveta Evrope Magelon Dežan Pon i direktor Prirodnjačkog centra Jasmina Luković Jagličić.

Goste i učesnike izložbe ispred opštine Svilajnac, pozdravila je zamenik predsednika opštine Dragana Radević.

Filipović – Đušić je ocenila da je Srbija “pokazala izuzetan napredak u primeni Evropske konvencije o predelu”.

“U proteklih 18 godina realizovane su različite aktivnoasti na promociji Konvencije, u oblasti prakse koja predviđa primenu EKP na nacionalnom i lokalnom nivou, takođe u oblasti edukacije – na akademskom novu, u delu aktuelnih strateških i planskih dokumenata, u većem ili manjem obimu, uspostvaljen je strateški okvir za sprovođenje politike predela u Srbiji”, precizirala je Filipović Đušić.

Predeo je identifikovan kao deo kulturne baštine, kao kulturno i prirodno dobro od direktnog značaja za kvalitet života i za osnovne ljudske potrebe za indentitetom i dobrim osećanjem, objasnila je ona.

Ona je dodala da Ministarstvo zaštote životne sredine, svake godine učestvuje sa aplikacijama na konkursu Saveta Evrope za nagrade za predeo kao i na obeležavanju Međunarodnog dana predela.

Na otvarnju izložbe je rečeno i da je “Evropska konvencija o predelu nastala kao rezultat brige za opstanak identiteta predela. Predeli su prostor u kome živimo. To su ulice kojim hodamo, otvoreni gradski prostori na kojima se susrećemo, gradski parkovi, priobalja na kojima se rekereiramo, nacionalni parkovi i ruralni predeli u kojima se vraćamo prirodi i vodi kao njenoj esenciji”.

Izložba se sastoji od brojnih fotografija 14 autora iz Srbije.

Izložbu su pripremili nastavnici sa katedre za planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi sa studentima studijskog programa “Pejzažna arhitektura” Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Partneri na ovom projektu su i Udruženje građana za razvoj eko ruralnog turizma “Podunav” Bački Monoštor, Pokret gorana Sremska Mitrovica i Prirodnjački centar Srbije.

KOMENTARIŠI