FOTO: URBAN CITY

U Srbiji i mnogim zemljama širom sveta, u sredu, 11. novembra obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Poslodavac može, u skladu sa Zakonom o radu, da od zaposlenih traži da rade tokom državnih i verskih praznika, ali za te dane mora da isplati uvećanu zaradu najmanje 110% od osnovice (ugovorene cene radnog sata).

Zakon o radu nema odredbu koja zabranjuje poslodavcu da angažuje radnike tokom praznika. U tom smislu, Zakon ne zabranjuje poslodavcu da zaposlenima naloži da rade tokom svih državnih i verskih praznika dok god isplaćuje uvećanu zaradu u skladu sa zakonom.

Budući da se pod „zaposlenim“ u zakonu smatra samo radnik koji ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, ova odredba se ne odnosi na radnike koji imaju druge ugovore (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, autorski ugovor itd.), te ovim radnicima poslodavac nije dužan da isplaćuje uvećanu zaradu.

Neradni dani praznika su samo oni dani koji su utvrđeni Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

KOMENTARIŠI