Učenici OŠ “Sveti Sava” iz Požarevca, posetili Narodnu skupštinu u Beogradu

Učenici OŠ “Sveti Sava” iz Požarevca, posetili Narodnu skupštinu u Beogradu

Učenici su imali čast da, povodom Svetskog Dana deteta, u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, učestvuju u radu Dečje sednice, na kojoj su deca postavljala pitanja državnim funkcionerima i poslanicima.

U organizaciji „Prijatelja dece opštine Požarevac“ , učenici osmog razreda Osnovne škole „Sveti Sava“Katarina Viduljević, Petar Ljubić i Aleksa Đurić, sa pedagogom škole, koja je i sekretar organizacije „Prijatelji dece“, Svetlanom Spasić, imali su čast da, povodom Svetskog Dana deteta, u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, učestvuju u radu Dečje sednice, na kojoj su deca postavljala pitanja državnim funkcionerima i poslanicima.

Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a pet godina kasnije usvojena je i Deklaracija o pravima deteta.

Generalna skupština UN usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima deteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.

Deca su narodnim poslanicima, predstavnicima Vlade Republike Srbije, ministru rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Zoranu Đorđeviću, ministarki bez portfelja Slavici Đukić Dejanović, direktoru UNICEF-a u Srbiji Mišel Saint – Lotu, Savetu za prava deteta, direktoru policije, Vladimiru Rebiću, kancelariji Zaštitnika građana, kancelariji Poverenice za ravnopravnost, Mreži organizacija za decu Srbije i drugim telima i institucijama iskazala svoje mišljenje o tome kako vide problem nasilja i dala predloge kako ono može da se spreči.

Navedene institucije su zadužene da svako dete u Srbiji bude sigurno, bezbedno i zaštićeno od nasilja, a izneti zaključci su rezultat participativnog procesa u kom su učestovala upravo deca, uključujući posebno ranjivu decu.

Ministarka Đukić Dejanović izjavila je da svi treba da se potrudimo da primetimo, a zatim i prijavimo nasilje, koje se dešava svuda oko nas, dok je ministar Đorđević u razgovoru sa decom apelovao na sve da se nasilje mora prekinuti odmah. Direktor UNICEF-a u Srbiji, Mišel Saint Lot je izjavio da će UNICEF zajedno sa svim nadležnim institucijma nastaviti još snažnije da se bori protiv vršnjačkog nasilja.

Zaključci sednice su:

– Deca članove svoje porodice, uglavnom roditelje, prepoznaju kao najvažnije aktere u prevenciji i zaštiti od nasilja.

– Iako su deca prepoznala članove policije kao bitne aktere u prevenciji i zaštiti od nasilja, 53,3% dece ispitanika navelo je da ne bi zvalo policiju u slučaju da vidi situaciju nasilja na ulici.

– Više od 50% dece obraća se za pomoć nekome kada se nasilje vrši nad njima, dok je 36,7% dece navelo da problem rešava sam/sama.

Preporuke dece za sprečavanje nasilja:

– Organizovati više radionica i obuka za decu, roditelje i nastavnike, da bi se što efikasnije sprečilo nasilje. Ako se ono ipak desi, brzo prepoznati, reagovati, i zaštititi decu od nasilja.

– Osnažiti decu da prepoznaju i prijavljuju nasilje (roditeljima, policiji, nastavnicima, zaposlenim u školama, i drugim osobama od poverenja), važno je da policija, zaposleni u školama, roditelji i drugi odrasli ispravno i brzo reaguju kada se desi nasilje ili kada neko od dece prijavi nasilje.

– Nekorišćenje mobilnih telefona u školama, reagovanje prilikom internet nasilja, i vođenje računa o sadržaju koji se postavlja na društvene mreže su predlozi dece za sprečavanje digitalnog nasilja.

Ovu inicijativu je sprovela organizacija Prijatelji dece Srbije, a kao deo procesa razvoja nacionalnog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. UNICEF i Prijatelji dece Srbije zajednički rade na tome da se deci omogući da artikulišu svoj glas i prenesu ga u procesu razvoja nacionalnog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koji je pokrenulo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Inicijativa je sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Svetlana Spasić, pedagog, pedagoški savetnik

KOMENTARIŠI