Udruženje likovnih stvaralaca “Milena Pavlović Barili” Požarevac otvorilo je Konkurs za prijem novih članova u 2018. godini i u to ime molimo, ako ste u mogućnosti, da objavite javni poziv.

Uslovi konkursa određeni su prema PRAVILNIKU O PRIJEMU U ČLANSTVO ULIS „M.P. BARILI“ POŽAREVAC ZA 2018. GODINU

Kandidati su dužni da za prijem u članstvo Udruženja, podnesu sledeće:
1. popunjenu Prijavu za konkurs (za maloletna lica i Izjavu roditelja/staratelja)
2. fotokopiju lične karte
4. Likovna dela – kandidati su dužni da podnesu sledeći broj likovnih dela u zavisnosti od oblasti likovnih umetnosti kojom se bave:
• slikari – pet slika (po svom izboru: ulje, pastel, gvaš, tempera, akvarel, crtež…) i pet crteža
• vajari – tri skulpture i pet crteža
• grafičari – pet grafika i pet crteža.

Konkursni materijal (potrebnu popunjenu dokumentaciju i likovna dela) kandidati mogu dostaviti u elektronskoj formi na e- mail: ulisbarili1951@gmail.com (likovni radovi u JPG formatu) ili lično 25.,26.,27. i 30. aprila 2018. godine u maloj galeriji Narodnog muzeja Požarevac, ul. Voje Dulića br.10, u terminima od 9.00 – 15.00 časova.

Više informacija na sajtu ULIS-a, a detalji konkursa nalaze se u Pravilniku.

KOMENTARIŠI