Uskoro potpuna rekonstrukcija Čikoša

Uskoro potpuna rekonstrukcija Čikoša

Planirani novi izgled bašte Čikoš

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku radova za rekonstrukciju prostorne celine Čikoš, mikroceline u okviru užeg gradskog jezra Požarevca, formiranog tokom 19. i početkom 20. veka.

Krajnji rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je 29. januar do 12 časova, a otvaranje ponuda zakazano je za isti dan, pola sata kasnije.

Planirani novi izgled bašte Čikoš, Foto: BMD BAU
Prema urbanističkom projektu koji je uradila firma BMD Bau iz Beograda, na 2.500 m2 planirano je potpuno uklanjanje postojećih objekata.

Rekonstrukcija Čikoša obuhvatiće potpunu rekonstrukciju platoa sa novim parternim uređenjem. Nakon nivelacije terena, plato, kao ubuduće potpuno popločana površina, biće napravljen od štampanog betona. Saobraćaj će po završetku radova obuhvatiti pešačko kretanje uređenim platoom, bez kretanja vozila.

Planirani novi izgled bašte Čikoš , Foto: BMD BAU

Zelene površine koje su u velikoj meri zapuštene biće uklonjene a na njihovom mestu planirano je parterno uređenje koje će formirati kompaktnu celinu namenjenu prevashodno igri dece. U cilju očuvanja zelenog fonda prostorne celine Čikoš, planirana je sadnja 9 novih lišćarskih stabala, smeštenih u betonske okvire, kao i postavka saksija sa sezonskim cvećem.

Planirani novi izgled bašte Čikoš, Foto: BMD BAU

Plan predviđa i fontanu, deo sa klupama i podnom rasvetom, letnje bašte, rasvetu dečjeg igrališta…

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI