Uspešna modernizacija na PK „Drmno“: Sa drobilane više komadnog uglјa

Uspešna modernizacija na PK „Drmno“: Sa drobilane više komadnog uglјa

Izvesno je da će procenat izdvajanja komadnog uglјa biti najmanje dupliran

Na drobilani kopa „Drmno“ završeni su projekti modernizacije sistema za izdvajanje i utovar komadnog uglјa, a formiran je jedinstveni upravlјačko-komandni dispečerski centar. Prvi rezultati nakon rekonstrukcije pokazuju da je postrojenje za izdvajanje komadnog uglјa pouzdano i efikasno. Izvesno je da će procenat izdvajanja komadnog uglјa najmanje biti dupliran.

– Uložena su značajna sredstva i veliki trud zaposlenih da bi se u kratkim rokovima realizovali projekti za povećanje količine izdvojenog uglјa na postrojenju – rekao je Slavko Slipčević, rukovodilac Drobilane. – U pogonu za izdvajanje komadnog uglјa i njegov utovar urađena su i montirana tri nova sita, jer je postojeća oprema, koja je davno proizvedena u pogonima fabrike „14. oktobar“ iz Kruševca, dotrajala. Na tržištu nema rezervnih delova, a oprema je bila toliko pohabana da smo imali problema sa održavanjem. Zbog važnosti i značaja komadnog uglјa koji isporučujemo kupcima odlučili smo da uradimo rekonstrukciju.

Foto: Kostolac Energija

Nova sita su postavlјena u okviru postojećih gabarita postrojenja, a povećan je procenat izdvajanja komadnog uglјa. Do sada se na drobilani izdvajalo do 3,5 odsto komadnog uglјa od dnevnog iskopa na kopu.

– Uz dobru, kvalitetnu i kontinuiranu proizvodnju, dovolјan broj kamiona za transport uglјa i dobru koordinaciju sa službom za prodaju uglјa, mislim da bez problema možemo isporučiti komadni ugalј svim kupcima pre zime – kaže Slipčević.

Prema njegovim rečima, formiran je jedinstveni komandno-dispečerski centar u prizemlјu upravne zgrade. On je podsetio da se sa postrojenjima drobilane do sada upravlјalo sa dva mesta. Takav način upravlјanja imao je svoje nedostatke koji su se najviše manifestovali u koordinaciji rada. Izgradnjom jednog komandno-dispečerskog centra otklonjeni su dosadašnji problemi. Iz jednog centra sada se upravlјa raspodelnim i kompezacionim bunkerom, postrojenjima za droblјenje uglјa i veznim sistemom kojim se ugalј sa drobilane transportuje prema termoenergetskim kapacitetima u Kostolcu.

Foto: Kostolac Energija

Dobro planiranje

U zgradi dispečerskog centra ostavlјen je prostor za njegovu dalјu nadogradnju. Reč je o sistemima za upravlјanje homogenizacijom uglјa i trećom deponijskom linijom, koja je planirana da se gradi za potrebe novog termokapaciteta u Drmnu.

 

KOMENTARIŠI