Usvojen novi statut, EPS postaje akcionarsko društvo

Usvojen novi statut, EPS postaje akcionarsko društvo

Nadzorni odbor EPS-a usvojio je novi statut koji predviđa transformaciju preduzeća u akcionarsko društvo, potvrdio je RTS-u predsednik Nadzornog odbora EPS-a Jovan Despotović, ali nije hteo da daje bilo kakav drugi komentar.

Prethodno je Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo da EPS ad ostaje 100 posto u vlasništvu države i da će zaposleni imati svog predstavnika u upravljačkim organima kompanije.

“Zahtev da zaposleni imaju svog predstavnika u organima upravljanja, prihvaćen je definisanjem da je jedan član Nadzornog odbora predstavnik zaposlenih”, navelo je ministarstvo u saopštenju.

Sindikati EPS-a su se protivili predlogu statuta za transformaciju u akcionarsko društvo, jer bi tako preduzeće, kako kažu, izgubilo status trgovca, a zamerka je bila i što bi Skupština imala samo jednog člana.

Kako je Ministarstvo navelo, zahtev sindikata da se trgovina navede kao jedna od glavnih delatnosti, na način na koji je formulisan, ne može da se prihvati jer je Zakonom o privrednim društvima propisano da društvo ima jednu pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

“S druge strane, kako bi se izašlo u susret zahtevu sindikata, dodat je deo u predlog statuta kojim se naglašava da pored pretežne i ostalih delatnosti, Društvo obavlja i delatnost trgovina električnom energijom (koja obuhvata energetske delatnosti snabdevanje električnom energijom i snabdevanje na veliko električnom energijom, koje društvo obavlja u skladu sa tržišnim principima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika). Podsećamo da ni u jednom predlogu statuta trgovina električnom energijom nije bila isključena iz delokruga delatnosti koje bi EPS obavljao”, ističe se u saopštenju Ministarstva.

KOMENTARIŠI