Uvodi se blokovsko parkiranje u Požarevcu

Uvodi se blokovsko parkiranje u Požarevcu

Foto: B.P.

Na konferenciji za medije koja je održana u petak u prostorijama požarevačkih naprednjaka, pričalo se i o rezultatima rada JKP „Parking servis“ Požarevac.

O tome je govorila direktorka Marija Papović koja je predstavila rezultate rada u prethodne tri godine. 2017. godine nabavljeno je 8 PDA uređaja sa prenosnim štampačem za kontrolu naplate parkiranja, vrednost nabavke 1.792.000 dinara bez pdv-a. U 2018. godini nabavljeno je novo specijalno “pauk” vozilo, vrednost nabavke 11.990.000 dinara bez pdv-a. Ovo vozilo može da podiže teža vozila nego prethodno i može dve intervencije istovremeno da izvrši. Nabavljena su 3 brojača slobodnih parking mesta, vrednost nabavke 442.500 dinara bez pdv-a. Sa ovim brojačima vozačima je olakšano pronalaženje parking mesta u gradu. Do kraja godine biće postavljen brojač i kod kružnog toka koji će da upućuje na parking kod pijace. 2019. godine nabavljeno je novo terensko vozilo za potrebe Upravljača puta,vrednost 1.748.000,00 dinara bez pdv-a.Nabavljena je i ugrađena ograda na parkingu u Sinđelićevoj ulici vrednost nabavke 450.000 dinara bez pdv-a.

Marija Papović

Pored ovih investicija, “Parking servis” svake godine raspisuje javnu nabavku za Implementaciju i održavanje softvera za SMS naplatu u vrednosti od 1.500.000 dinara bez pdv-a, zatim nabavku za Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na javnim parkiralištima u vrednosti od 800.000 dinara bez pdv-a, kao i nabavku za gorivo u vrednosti od 2.000.000 dinara bez pdv-a za potrebe funkcionisanja “pauk” službe u najvećem delu.

Papovićka je još dodala, da se izdvajaju značajna sredstva za čišćenje snega na zatvorenim parkiralištima u slučaju padavina, za održavanje softvera za naplatu parkiranja na zatvorenim parkiralištima, kao i za samo održavanje kompletne infrastrukture zatvorenih parkirališta u smislu rampi na ulazu i izlazu, ograde, horizontalne i vertikalne signalizacije, njihovo svakodnevno čišćenje i sl. Velika sredstva se izdvajaju i za postavljanje stubića po trotoarima u cilju sprečavanja nepropisnog parkiranja.

Pored investicionih i tekućih ulaganja, u prethodne tri godine dosta toga je urađeno na poboljšanju vršenja same delatnosti parkiranja i pružanja usluge korisnicima javnih parkirlišta. Osluškujući potrebe korisnika parkirališta, najpre je u aprilu 2017. godine uveden nov proizvod VIŠESATNA PARKING KARTA, koja podrazumeva celodnevno parkiranje u ZONI dva za samo 150 dinara. U martu iste godine počelo se i sa prinudnom naplatom potraživanja prema vlasnicima vozila sa inostranim registracionim oznakama, čime smo obezbedili bolje funkcionisanje parkirališta u gradu kada je najveća posećenost ljudi koji žive u dijaspori. Takođe, značajno je urađeno i na proširenju parking kapaciteta, tako što je na apel građana i privrednih subjekata proširena Zona naplate parkiranja na nekoliko ulica u gradu, čime je rešen veliki problem stanara u tim ulicama, kao i problem parkiranja u Nemanjinoj ulici ispred vrtića “Pčelica”. Pored toga, počelo se sa realizacijom projekta “BLOKOVSKOG PARKIRANjA” čime će se trajno rešiti problem parkiranja u svim blokovima zgrada u gradu, posebno u centru grada, a i prvi put posle 30 i više godina od kada su ti blokovi sazidani, biće uređene površine između zgrada.

Takođe, nešto značajno što je urađeno u ovoj godini jeste dugo traženo od strane korisnika javnih parkirališta, a to je popust na Dnevnu parking kartu tj. kaznu koja se dobija za neplaćanje usluge parkiranja. Ova izmena omogućava korisnicima da plate kaznu sa popustom od 50% u roku od 8 dana, čime se želelo da se postigne veće plaćanje usluge parkiranja i izbegavanje postupaka prinudne naplate.

KOMENTARIŠI