Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uputilo je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za uključivanje u program „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovnih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“.

Program se realizuje u partnerskoj saradnji između jedinica lokalne samouprave i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije i GIZ programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” kao nosioca Programa, dok su Kancelarija za Inkluziju Roma AP Vojvodine i Udruženje Romskih studenata partneri koji pružaju podršku realizaciji Programa.

Grad Požarevac je konkurisao i potom dobio podršku za zapošljavanje dva radnika i to, u Centru za socijalni rad Požarevac i u Turističkoj organizaciji grada Požarevca.

“Nadamo se da će oni stvoriti nova znanja koja će im dalje pomoći, a mi ćemo se potruditi da ih zadržimo u našem sistemu”, rekao je Saša Pavlović, gradonačelnik Grada Požarevca.

Pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Nina Mitić, rekla je između ostalog da je u proteklih nekoliko godina 20 lokalnih samouprava učestovalo u ovom programu i da je ukupno zaposleno 26 visokoobrazovanih Roma i Romkinja.

Prva tri meseca njihovog zaposlenja finansirao je GIZ preko Udruženja Romskih studenata i to u iznosu od 2.400 evra po osobi u dinarskoj prtivvrednosti, a Grad Požarevac je preuzeo obavezu da finansira plate novozaposlenih u narednih osam meseci.

KOMENTARIŠI