Vatrogasna jedinica ogranka „TE-KO Kostolac“: Većina intervencija van ogranka

Vatrogasna jedinica ogranka „TE-KO Kostolac“: Većina intervencija van ogranka

Potrebno je da se izgrade i obnove pristupni putevi ka svim lokacijama u „TE-KO Kostolac“ kako bi vatrogasna jedinica mogla da priđe vozilima prilikom intervencije. Nedostaju vatrogasc.

Vatrogasna jedinica kostolačkog ogranka EPS-a od početka 2019. godine imala je ukupno 90 intervencija. Od toga je 20 bilo na deponiji smeća u Kostolcu. Većina intervencija se odvija van kruga ogranka, na sve brojnijim divljim deponijama smeća koje ljudi zapale, a požar se kasnije brzo širi zbog suve trave, jer je u ovim letnjim mesecima bilo malo padavina. Širenju vatre doprinosi i vetar. Neodgovorno ponašanje pojedinaca dovodi do ugrožavanja objekata, spuštanja i širenja dima, kao i otrovnih gasova.

– Vatrogasna jedinica ogranka „TE-KO Kostolac“ dobro je pokrivena vozilima i u svom radu koristi moderna sredstva i opremu za gašenje požara. U jedinici nemamo dovoljno ljudi, jer je deo naših radnika otišao u penziju, a umesto njih nisu angažovani novi vatrogasci. Zato trenutno u svakoj smeni imamo po dva čoveka manje nego što je potrebno. Obim posla se proširio, jer se širi kop „Drmno“ i povećava se broj objekata u krugu obe termoelektrane. Dobra je stvar što je deo zaposlenih, koji u ogranku rade sa uljima, mazivima i gorivom, prošao obuku i polagao ispite iz protivpožarne zaštite, čime je povećan broj ljudi obučenih da deluju u slučaju požara – kaže Saša Delić, komandir vatrogasne jedinice ogranka „TE-KO Kostolac“.

Foto: Energija Kostolac

On navodi da je potrebno da se u narednom periodu izgrade i obnove pristupni putevi ka svim lokacijama u „TE-KO Kostolac“ kako bi vatrogasna jedinica mogla da priđe vozilima prilikom intervencije. Prioritetan zadatak vatrogasne službe je da čuva energetske objekte u kostolačkom ogranku EPS-a. Međutim, ova služba često interveniše i van kruga, a broj takvih intervencija je najveći.

Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Zabranjeno je i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

Za nepoštovanje zakonskih mera zaštite od požara predviđene su prekršajne kazne u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara za firme, za odgovornu osobu u firmi od 10.000 do 50.000 dinara, za preduzetnika od 150.000 do 500.000 dinara i za građane u iznosu od 10.000 dinara. Ukoliko požar prouzrokuje štetne posledice po život ili imovinu većih razmera, vinovnici podležu i krivičnoj odgovornosti.

Apel „TE-KO Kostolac“

Sektor za upravljanje rizicima „TE-KO Kostolac“ apeluje na zaposlene da ne pale rastinje pored puta i ostatke useva na njivama zbog opasnosti od požara.

– Pozivamo sve zaposlene ogranka „TE-KO Kostolac“ da obrate posebnu pažnju na moguće izbijanje požara u svojoj okolini, kao i na osobe koje bi se sa tim mogle dovesti u vezu, te da saznanja o tome odmah prijave nadležnoj službi u okviru Sektora za upravljanje rizicima – poručuju nadležni iz ogranka.

KOMENTARIŠI