Važno za sve one koji sipaju gorivo po povlašćenim cenama

Važno za sve one koji sipaju gorivo po povlašćenim cenama

Foto: Urban City // B.P.

Ministarstvo poljoprivrede obaveštava sve poljoprivredne proizvođače koji gorivo sipaju po ograničenim visinama cene sa NIS-ovim karticama po ceni od 179 dinara da ukoliko su dostigli limit od 100 litara po hektaru prijavljene površine u eAgraru, a najviše do 100 hektara, neće biti u mogućnosti da nastave da kupuju gorivo po toj ceni ukoliko su limit ispunili.

Na osnovu Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte koja je stupila na snagu 27. januara 2024. godine Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad je na svojim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, stavila u promet derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, sipanjem u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, za površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturoma, a najviše do 100 hektara.

Definicija o obradivim površinama je identična kao i definicija koja se koristi u refakciji (propisana Pravilnikom o refakciji).

KOMENTARIŠI