Zaposleni u Srbiji koji svakog meseca rade za minimalac, od početka 2018. godine zarađivaće deset odsto više nego sada.

Minimalna satnica povećana je sa 130 dinara na 143, a prva plata biće isplaćena u februaru 2018. godine. Uz pomenuto povećanje minimalna zarada biće oko 2.000 dinara viša nego što je sada, te će, umesto oko 22.000 dinara, biti oko 24.000.

Da će minimalna zarada biti viša znalo se još od septembra, nakon dogovora između poslodavca i sindikata, odnosno kompromisa koji je postignut prilikom pregovara o visini minimalne satnice. I jedni i drugi su popustili u svojim zahtevima jer su sindikati tražili da se cena radnog sata poveća na 154 dinara, dok su poslodavci bili spremni na iznos od 140. Tako je 143 dinara tri dinara više od onoga na šta su poslodavci bili spremni, ali 11 dinara manje od zahteva sindikata.

143 umesto 130 dinara minimalna satnica

Iako se može učiniti da je povećanja minimalne zarade od deset odsto malo, treba reći i da je taj procenat najviši u poslednjih nekoliko godina. Naime, od 2013. godine, kada je minimalac bio 115 dinara, još uvek važeća minimalna zarade viša je svega 15 dinara. To, praktično znači da je od tada do sada, odnosno za pet godina, minimalna zarada ukupno povećana oko 15 odsto, a u tom periodu se dešavalo da promena uopšte nije bilo. Tako sadašnja minimalna cena rada od 130 dinara po radnom satu važi od ove godine, a u odnosu na ranije važeću od 121 dinar, satnica je povećana devet dinara. Pre toga minimalac je uvećan 2015. godine, i to posle dve godine bez promene. Tada je povećan šest dinara te je 2013. i 2014. godine minimalac isplaćivan uz cenu radnog sata od 115 dinara.

26.312 dinara maksimalan iznos minimalca

Procenjuje se da u Srbiji za minimalac radi oko 300.000 zaposlenih, što je, svakako, veliki broj, pa je izvesno da će im povećanje zarade mnogo značiti. Budući da visina minimalne zarade zavisi od broja radnih sati u mesecu, najniža minimalna zarada ove godine bila je 20.800 dinara, a maksimalan minimalac 23.920 dinara, dok će od uz uvećanje od deset dosto najniži iznos biti 22.880 dinara, a maksimalan 26.312 dinara. Plata će biti najtanja u februaru i aprilu, kada se radi 160 sati, a najviša u martu, maju i avgustu, kada se radi 184 sata. U julu, septembru i decembru minimalna zarada biće 24.024 dinara, dok će u januaru, junu, oktobru i novembru, i 176 radnih sati, minimalna zarada biti 25.168 dinara.

KOMENTARIŠI