Na Površinskom kopu „Drmno“ u toku je montaža rudarske opreme koja je namenjena redovnom proizvodnom procesu, a sastoji se od tri pogonske i tri povratne stanice tipa B-2000 i S-uređaja, odnosno pretovarnih kolica. Prema ugovoru potpisanom s konzorcijumom „Goša FOM“ i „Famak Famur“ iz Polјske, ukupna vrednost opreme je 12,9 miliona evra.

– Nosilac poslova je „Goša FOM“ iz Smederevske Palanke. Deo montaže opreme neophodne za rekonstrukciju uglјenog transportnog izvoznog sistema, prema ugovoru, treba da se završi do septembra, a preostala rudarska oprema treba da se montira do početka iduće godine – kazao je Ljubiša Marinković, zamenik direktora Direkcije za unapređenje proizvodnje.

Foto: EPS Energija

Od kraja marta oprema se isporučuje sukcesivno, a do kraja aprila montirano je oko 40 odsto mašinske opreme na prvoj pogonskoj stanici i isporučeno 80 odsto opreme za drugu pogonsku stanicu.

– Prioritet je montaža dve pogonske i dve povratne stanice sa pripadajućom opremom, zbog rekonstrukcije uglјenog transportnog izvoznog sistema koja treba da se realizuje tokom ovogodišnjeg remonta. U toku su mašinski radovi na montaži ugovorene opreme i nema problema u realizaciji posla na terenu. Uporedo sa radovima na montažnom placu, koji je izgrađen na istočnoj strani kopa „Drmno“, postavlјaju se elementi i oprema za novi uglјeni transportni sistem – objašnjava Marinković.

„Kolubara Univerzal“ radi završne spojeve na trakama. Po završetku svih poslova sleduje transport opreme na radnu lokaciju i probni rad.

U planu je sastanak s izvođačem, na kome će detalјno biti predstavlјena dinamika poslova koji treba da se urade na Površinskom kopu „Drmno“, kao i vremenski termini, kako bi svi zajedno i sinhronizovano završili predviđene poslove u ugovorenim rokovima.

Foto: EPS Energija

Modernizacija

Na elektroopremi koja će biti ugrađena (frekventni regulatori, transformatori i PLC oprema) došlo je do izmena.

– „Goša“ je predložila da se isporuči i ugradi elektrooprema renomiranog proizvođača „Simens“. Na ovaj predlog rukovodstvo EPS-a dalo je pozitivan odgovor nakon sveobuhvatnih stručnih konsultacija. U petak, 27. aprila održana je prezentacija baznog elektroinženjeringa, a na osnovu njega biće urađen i detalјan elektroinženjering koji podrazumeva razradu svih tehničkih detalјa.

KOMENTARIŠI