Opština Veliko Gradište mogla bi uskoro da dobije energetsko postrojenje na biogas u naselju Požeženo.

Za ulaganje u takvo postrojenje zainteresovana je kompanija D&D Energy iz Beograda, a kako bi se stvorili uslovi za izgradnju, izrađen je planom detaljne regulacije, čiji je nosilav Kako je navedeno u tom dokumentu, planirana je izgradnja postrojenja “kapaciteta 999 kWA aktivne snage, koja će se predavati u distributivni sistem”. Nosilac plana je Opština Veliko Gradište, a investitor kompanija D&D Energy iz Beograda.

Električna energija će se proizvoditi sagorevanjem biogasa dobijenog od biomase primenom procesa anaerobne digestije. Uz električnu energiju, proizvodiće se i toplotna energija, kao i organsko đubrivo. Početna sirovina biće poljoprivredna biomasa, poreklom iz više lokalnih izvora.

Za odvijanje tehnološkog procesa proizvodnje električne energije iz biomase u kompleksu biogasnog postrojenja planirana je izgradnja skladišnih objekata u koje će se u kontinuitetu dopremati sirovina neophodna za tehnološki proces (silaža sirka, tečni stajnjak…). Planirani su i proizvodni objekti za pripremu i odvijanje tehnološkog procesa (digestori, fermentori…), kao i energetski objekti za smeštaj motora, generatora, uređaja, trafostanica.

Pored instalacija energetskog postrojenja na biogas, biće izgrađen i plato, pristupne saobraćajnice, radionice, servisi i hangari, kao i potrebni prateći sadržaji. U granice obuhvata plana ulazi i manji deo poljoprivredne površine sa velikom zonom poljoprivredne proizvodnje, na kojoj je planiran uzgoj biljaka za obezbeđenje biomase.

Opština Veliko Gradište je opredeljena za podsticaje ovom segmentu obnovljivih izvora energije, a razvoj ovih kapaciteta trebalo bi da doprinese supstituciji postojeće potrošnje, navodi se u tekstu plana koji je na javnom uvidu.

KOMENTARIŠI