Zajedničkom akcijom šalje se poruka da i kao pojedinci možemo preduzeti nešto kako bismo ublažili posledice klimatskih promena i skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa (više informacija na wwf.rs i earthhour.org).

Odluke, aktivnost ili neaktivnost ljudske vrste tokom sledeće decenije odrediće sudbinu celokupnog živog sveta planete Zemlje. Širom sveta, biodiverzitet i prirodna staništa nestaju brže nego ikad.  Glavni razlog za to je ljudski faktor – neracionalno korišćenje prirodnih resursa brže nego što se oni mogu obnoviti, kao i zagađivanje i menjanje prirodnih staništa i menjanje klime čitave planete.

Misija WWF-a (World Wide Fund For Nature – Svetska organizacija za prirodu) je da zaustavi degradaciju životne sredine na našoj planeti i izgradi budućnost u kojoj će ljudi živeti u harmoniji sa prirodom.

Počevši od 2009. godine kada je prvi put organizovana u Srbiji, broj gradova i opština koje podržavaju akciju neprestano raste. Globalnoj akciji se 2016. godine u Srbiji pridružilo 85 gradova i opština, a na globalnom nivou skoro 7.000 gradova iz 178 zemalja iz svih krajeva sveta.

Pored podrške u kojoj će seisključiti rasveta na jedan sat (od 20:30 do 21:30 sati), u akciju se možete uključiti i tako što ćete aktivno učestvovati i promovisati akciju i  organizovati neki prigodan događaj. Javna preduzeća i ustanove kao i škole u opštini veliko gradište isključiće dekorativnu rasvetu na svojim zgradama dok će opština, pored gašenja osvetljenja na zgradi, isključiti i rasvetu u gradskom parku i na šetalištu “V. P. Carevca“ pored Dunava.

Akciju ove godine podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava Novog Sada, kao i brojne organizacije civilnog društva i kompanije stoga verujemo da će akcija „Sat za našu planetu 2017“ biti još uspešnija od prethodnih.

KOMENTARIŠI