Vatrogasna jedinici EPS-ovog ogranka „TE-KO Kostolac“ imala je šest uspešnih vežbi tokom maja u kojima su vatrogasci pokazali dobru obučenost i pravovremeno reagovanje u svim situacijama. Vatrogasci su vežbali pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih, koji je uklјučivao Akcioni plan „Požar lokalnog karaktera“, sa namerom da se od zagađenja zaštiti životna sredina.

Dve vežbe su organizovane 5, a još četiri 10. maja. Zadatak je bila intervencija u radionicama Pomoćne mehanizacije u ogranku, a cilј je bio da se utvrdi spremnost radnika za reagovanje na svojim radnim mestima, sistem dojave i reagovanje vatrogasne jedinice – vreme polaska i dolazak na lokaciju.

– Prve dve vežbe urađene su na lokacijama u Termoelektrani „Kostolac A“, u radionicama Pomoćne mehanizacije i elektroradionici dopreme – rekao je Slaviša Korent, šef Službe zaštite od požara u ogranku „TE-KO Kostolac“.

Drugog dana su vežbe bile organizovane na Površinskom kopu „Drmno“. Vatrogasna jedinica je reagovala najpre na poziv u radionici, a zatim i u magacinu Pomoćne mehanizacije. Oba puta se vraćala u Vatrogasni dom u Kostolcu, a zatim je još dva puta odlazila do lokacija na kopu „Drmno“, najpre do starog Kontejnerskog naselјa, a zatim i do Drobilane.Vartogasna jedinica TE-KO Kostolac-02

– Sve vežbe su urađene po zahtevima sistema upravlјanja zaštitom zdravlјa i bezbednošću na radu (OHSMS), sistema upravlјanja zaštitom životne sredine (EMS) i sistema upravlјanja kvalitetom (QMS), a pratila ih je odgovarajuća dokumentacija: planovi evakuacije, postupci u slučaju požara, pravila zaštite od požara, kao i plan zaštite. Pokazalo se da su lјudi na lokaciji spremni na ovakve situacije, dojava je bila pravovremena, a vatrogasna jedinica je optimalno dolazila u realnim uslovima – istakao je Korent.

Uvežbani

Vatrogasna jedinica „TE-KO Kostolac“ je od početka godine imala dvadesetak intervencija. Rad ove jedinice, kao i cele Službe zaštite od požara kostolačkog ogranka EPS-a, do sada je bio uspešan. Zato je bitno da bude konstantno pripremlјena i uvežbana za pravovremenu reakciju u svim potencijalno opasnim situacijama, koje ugrožavaju život lјudi, imovinu, ali i životnu sredinu u okruženju.

KOMENTARIŠI