Vlada ograničila cene osnovnih životnih namirnica

Vlada ograničila cene osnovnih životnih namirnica

FOTO: URBAN CITY / B.P. / ilustracija

Vlada Srbije donela odluku da ograniči visinu cena osnovnih životnih namirnica: šećer kristala, brašna tip T- 400, jestivog suncokretovog ulja, svinjskog mesa – but i UHT mleka sa 2,8 procenata mlečne masti, tako da one ne prelaze nivo cena na dan 15. novembra 2021. godine.

Za kršenje navedenih odredbi, predviđene su i kazne u iznosu od 100.000 do dva miliona dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ograničenje cena utvrđeno je kako bi se otklonile štetne posledice i sprečili poremećaji na tržištu i neće se odnositi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje) ukoliko su bila na snazi 15. novembra 2021. godine, već na redovne, odnosno cene pre sniženja, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Odlukom, koja će biti primenjivana u trajanju od 60 dana, predviđeno je da proizvođači ove proizvode ne smeju isporučivati u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci, a za kršenje navedenih odredaba, predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

“Imajući u vidu drastično poskupljenje na berzama električne energije u poslednjih nekoliko meseci, Vlada Srbije donela je Zaključak o ceni električne energije za rezervno snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje nakon 1. decembra 2021. godine”, navodi se u saopštenju.

Ovim aktom utvrđuje se cena električne energije za preduzeća koja bi zaključila ugovore o rezervnom snabdevanju, a koja bi omogućila njihovo dalje poslovanje i stvaranje klime za očuvanje povoljnog privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Utvrđena cena električne energije, kako se navodi, biće primenjivana do stabilizovanja situacije na referentnoj berzi.

U cilju sprečavanja posledica koje koje bi uvećana cena električne energije imala na ukupno tržište u Republici Srbiji, Vlada je donela Zaključak o regulisanju međusobnih prava i obaveza između javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije” Beograd i kupaca električne energije na komercijalnom tržištu, kojim se svim kupcima kojima ističe ugovor 30. novembra 2021. godine omogućava produženje važenja tog ugovora do 31. decembra 2021. godine.

Na ovaj način oni bi zadržali ugovorne uslove koje su imali do sada, u prvom redu cenu električne energije, u periodu od dodatnih 30 dana.

Za grupu kupaca koja je sa “Elektroprivredom Srbije” zaključila ugovore o snabdevanju električnom energijom koji stupaju na snagu 1. decembra 2021. godine, odloženom primenom omogućava se isti tretman kao i kupcima koji su obuhvaćeni prethodnom odlukom, i uz njihovu saglasnost primena će se odložiti za 1. januar 2022. godine, navodi se u saopštenju.

KOMENTARIŠI