Foto: Pixabay // Ilustracija

Obaveštava se stanovništvo Grada Požarevca, korisnici koji su priključeni na sistem javnog snabdevanja vodom za piće sa izvorišta u Požarevcu, da će se od subote 22. oktobra od 8 časova do nedelje, 23.oktobra u 8 časova vršiti ispiranje distributivne mreže u Požarevcu tretmanom degradacije biofilma koje se prvi put izvodi na vodovodnoj mreži u gradu.

VAŽNO

Voda neće biti ispravna za piće u navedenom periodu, tokom vršenja tretmana, a građani se obaveštavaju da je ne koriste za piće ni nakon nedelje u 8 sati, sve dok Zavod za javno zdravlje u Požarevcu ne završi ispitivanje uzoraka i ne okonča sveobuhvatne analize ispravnosti i o tome ne obavesti javnost.

Analize ZZJZ mogu potrajati najduže 4 dana.

Nakon tretmana mreže Zavod će izvršiti (male) analize na 18 mernih mesta na mreži i još 4 analize velikog obima parametara, od kojih su dve na rezervoarima i dve na tačkama na mreži. Rezultati takozvanih malih analiza biće poznati istog dana, dok će rezultati sveobuhvatnih ispitivanja koja se rade po hitnom postupku biti završeni u narednim danima.

Bezbednost vode za piće utvrdiće se kada budu poznati rezultati svih pomenutih analiza.

Cisterne će se nalaziti na navedenim lokacijama sve do dobijanja potvrde o ispravnosti vode od Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

KOMENTARIŠI