Vojne vežbe u sredu i četvrtak u Požarevcu, ovuda NIKAKO ne prolazite!

Vojne vežbe u sredu i četvrtak u Požarevcu, ovuda NIKAKO ne prolazite!

Na prostoru poligona „Mogila“

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim
sredstvima na poligonu „Mogila“.

Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 30. i 31.05.2018. godine u vremenu od
07,00 do 18,00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.

1. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i
stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.

2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES
biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI
DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.

Foto: Grad Požarevac

3. U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta
delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

4. Moli se stanovništvo da u navedenom periodu i u navedeno vreme ne boravi u označenom prostoru. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje neeksplodiranih minsko – eksplozivnih sredstava i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na neeksplodirana MES svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Komandu CO KoV u Požarevcu. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem neeksplodiranih MES i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u
Požarevcu.

KOMENTARIŠI