Zagađen vazduh u Požarevcu, povećane koncentracije PM2,5

Zagađen vazduh u Požarevcu, povećane koncentracije PM2,5

Poažarevac, 28.10.2021. Foto: Urban City / B.P.

Vazduh u Požarevcu je danas zagađen po najnovijim merenjima sa sajta iqair. Taj indeks je do podneva bio 136, a pola sata kasnije 89. Beograd je danas sa indeksom od 188 postao i zvanično najzagađeniji grad a svetu.

Da pojasnimo, AQI predstavlja indeks kvaliteta vazduha koji prevodi podatke o kvalitetu vazduha u brojke i boje koje pomažu ljudima da znaju kada treba da reaguju da bi zaštitili svoje zdravlje.  Preporučuje se da zatvorite prozore i koristite uređaje za prečišćavanje vazduha. Osetljivim grupama se savetuje da se redukuju aktivnosti na otvorenom.

Što se tiče PM2,5 čestica u Požarevcu koje su i najopasnije, do podneva je taj broj iznosio, 49.2 µg/m³, a pola sata kasnije, zagađenje je zbog nešto jačeg vetra palo na 30,2 µg/m³.

Foto: iqair.com

Prema Članu 19 iz Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Republike Srbije, granična vrednost izloženosti za suspendovane čestice PM2.5 iznosi 25 µg/m3, dok tolerantna vrednost iznosi 30 µg/m3.

PM2.5 predstavlja čestične materije (particulate matter – PM) koje imaju prečnik manji od 2.5 mikrometara, što znači da su oko 3% prečnika ljudske dlake.

 

Foto: iqair.com

AQI kategorije

Radi lakšeg razumevanja, AQI je podeljen u šest kategorija:

  • „Dobro“ AQI je od 0 do50. Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, i zagađenje vazduha predstavlja malu ili nikakvu opasnost.
  • „Umeren“ AQI je 51 do 100. Kvalitet vazduha je prihvatljiv; ipak, za neke, zagađivači mogu predstavljati umereni zdravstveni problem za veoma mali broj ljudi. Na primer, ljudi koji su uglavnom osetljivi na ozon mogu imati respiratorne simptome.
  • „Nezdravo za osetljive grupe“ AQI je 101 do 150. Iako teško da stanovništvo može biti pogođeno ovom AQI graničnom vrednošću, osobe za plućnim bolestima, starije osobe i deca su u većoj opasnosti od izlaganja ozonu, dok su osobe sa srčanim i plućnim bolestima, starije osobe i deca u većoj opasnosti od prisustva čestica u vazduhu.
  • „Nezdravo“ AQI je od 151 do 200. Svako može imati neke ozbiljne zdravstvene posledice, i članovi osetljivih grupa mogu imati više ozbiljnih posledica.
  • „Veoma nezdravo“ AQI je od 201 do 300. Ovo je znak za zdravtsvenu opreznost koji ukazuje da svako može imati ozbiljne zdravstvene posledice.
  • „Opasno“ AQI veći od 300. Ovo je upozorenje o zdravstvenoj vandrednoj situaciji. Veća je mogućnost da će celokupno stanovništvo biti pogođeno.

U Kostolcu kao na Kopaoniku

Po merenijima od podneva AQI indeks u Kostolcu varirao je između 4 i 8. U istom trenutku izmeren je indeks 4 na Kopaoniku.

KOMENTARIŠI