Svojim delima i materijalom učestvovalo je 23 člana ULIS-a sa oko 60 radova a 11 prisutnih prezentovalo je deci tehniku izrade umetničkih dela, podučavali ih i pomagali u kreiranju novih radova. Iako je radionica predviđena za predškolce, priključila su se i bila aktivna deca starijeg školskog uzrasta koja imaju interesovanja za stvaralaštvo i umetnost, roditelji u vidu podrške najmlađima kao i ostali prisutni.

Foto: ULIS M.P. Barili

Svojevrstnim pristupom, kroz zabavne, a ujedno i edukativne priče, istoričar umetnosti Biljana Milosavljević Pićurić upoznala je decu sa raznovrsnim likovnim materijalima i podstakla stvaralačke moći dece predškolskog uzrasta da putem slobode izraza unaprede svoju kreativnost. Ovim putem deca su usvojila, za njih, nove pojmove kao što su: istoričar umetnosti, likovna umetnost, vajarstvo, boja, pigment, vezivno sredstvo, slikarska tehnika, podloga… Predstavljanjem različitih tehnika data je deci mogućnost da pronađu onu u kojoj mogu najbolje i najpotpunije da se izraze.

žOna su se upoznala sa brojnim crtačkim (grafitna olovka, ugalj, pastel, tuš), slikarskim (akvarel, akrilik, ulje, vitraž) i vajarskim tehnikama (glina, kolaž, drvo, metal, kamen), različitim vidovima podloga (kamen, drvo, pergament, papir, velur, staklo, ploče raznih metala) i pomoćnim slikarskim sredstvima i alatima za rad. Usmeravanjem da upoznaju sebe, svoje emocije, kreativne i motoričke sposobnosti kod dece se razvila svest o želji i potrebi da se izraze putem stvaranja umetničkog dela. Edukacijom o vizuelnoj kulturi i estetici, predstavljanjem razlika u tehnikama usmerena je dečija pažnja i podstaknut njihov razvoj pamćenja i produžavanja koncentracije. Teorijski čas uvoda u istoriju umetnosti upotpunjen je sa praktičnim radom na drugačijim podlogama u različitim tehnikama kako bi deca pored unutrašnjeg stekla i taktilni osećaj i doživljaj.

Foto: ULIS M.P. Barili

Pored razgledanja i uživanja u radovima, direktni kontakti između dece i umetnika imaju edukativni, stvaralački, ali ostavljaju i trag prijateljstva, gde se prevazilaze godine starosti. Posebna nit je stvorena kroz mnogobrojna, radoznala dečija pitanja i jednostavne odgovore umetnika, punih iskustava i znanja. Galerija obojene svetlosti zablistala je punim sjajem na završetku radionice kada je priređena zajednička izložba svih radova uključujući i dečija dela.

Ovim susretom omogućen je još jedan lep umetnički doživljaj i druženje, a Predškolska ustanova ,,Ljubica Vrebalov” i Udruženje likovnih stvaralaca ,,Milena Pavlović Barili”, obogatili su postojeću saradnju na obostrano zadovoljstvo.

KOMENTARIŠI