Znanja i veštine za uspešnija poljoprivredna gazdinstva iz Regiona Braničevo-Podunavlje

Znanja i veštine za uspešnija poljoprivredna gazdinstva iz Regiona Braničevo-Podunavlje

U okviru regionalnog projekta “Ukusi Regiona – Promovisanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za unapređenje ekonomskih kapaciteta porodičnih gazdinstava” koji realizuje Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje” u saradnji sa partnerima i saradnicima iz Regiona, tokom marta i aprila meseca realizuje se Program obuka za proizvođače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću u Regionu Braničevo-Podunavlje.

Nakon uspešno održane prve obuke na temu „Marketing i brendiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću“, koja je održana u petak, 22. marta u prostorijama kompanije Superior u Velikoj Plani, tokom ove nedelje, planirano je održavanje još dve obuke:

• Obuka na temu „Unapređenje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz sektora prerade mleka – proizvodnja autohtonih vrsta sireva“ biće održana u Kompleksu Jenić u Ždrelu (Petrovac na Mlavi), u četvrtak 28. marta, sa početkom u 10.00 časova. U okviru stručnog predavanja dipl.ing.preh.teh. Lazara Miletića, biće reči o tehnologiji i opremi za proizvodnju sira, minimalnim higijenskim uslovima i procesu registracije, odnosno kvalitativnim osobinama tipičnih vrsta sireva iz našeg Regiona.

• Obuka na temu „Seoski turizam – prilika za veće prihode seoskih gazdinstava“, biće održana u Turističkom Info-centru Ravništarka u Kučevu, u petak 29. marta, sa početkom u 10.00 časova. Stručni predavač biće dr Miloš Ćuruvija, a teme o kojima će biti govora uključuju aspekte uređenja, opremanja i minimalnih sanitarno-tehničkih uslova objekata, usluge u seoskom turizmu i osnovama marketinga i prodaje.
Nakon realizacije Programa obuka, zainteresovani učesnici će imati mogućnost stručne mentorske podrške u daljim konkretnim koracima na unapređenju ili pokretanju svoje proizvodnje, uz podršku i u oblasti poslovnog povezivanja i unapređenja promocije njihovih proizvoda.

Obuke su namenjene prevashodno vlasnicima i članovima poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnicima i članovima zadruga i udruženja proizvođača, kao i agro-biznisima iz Regiona, koji se već bave nekom proizvodnjom i hteli bi da je unaprede ili tek poseduju određene resurse, volju i želju da započnu vlastitu proizvodnju ili pružanje usluga u seoskom turizmu.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani učesnici da se prijave najkasnije 1 dan pre održavanja pojedinačne obuke, putem mejla ili telefona Ivani Antonijević na sledeće kontakte: ivana.antonijevic@rra-bp.rs, 012/510 824, 060/5 100 500.

Inače, Projekat „Ukusi Regiona“ je dizajniran na osnovu Regionalne strategije ruralnog razvoja za region Braničevo-Podunavlje 2016-2020 i nastoji da doprinese unapređenju konkurentnosti sektora poljoprivrede i boljoj pozicioniranosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Regiona na tržištu, kao i unapređenju diversifikacije ruralne privrede, kroz razvoj preduzetništva i promociju ruralnog turizma.

Projekat se sprovodi u periodu od 24. oktobra 2018 do 24. jula 2019. godine, a vrednost projekta iznosi 22.000$. Projekat se realizuje u okviru šireg projekta „Pomoć trgovini – Podrška proizvodnim kapacitetima sektora agro-industrije u Srbiji“ koji realizuju Program razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz finansijsku podršku Ruske federacije. Više informacija o Projektu i aktivnostima, možete dobiti na Internet stranama Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ www.rra-bp.rs.

KOMENTARIŠI