Predsednica Skupštine opštine Veliko Gradište Branislavka Šulović zakazala je 14. Sednicu Skupštine opštine Veliko Gradište koja će se održati u velikoj sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Veliko Gradište,
 2. Predlog Rešenja o izboru člana Opštinskog veća opštine Veliko Gradište,
 3. Predlog Statuta o izmeni i dopuni Statuta opštine Veliko Gradište,
 4. Predlog Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u opštini Veliko Gradište za 2017. godinu,
 5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Veliko Gradište za 2017. godinu, (zbog obimnosti materijal je narezan na CD-u),
 6. Predlog Odluke o budžetu opštine Veliko Gradište za 2018. godinu sa Predlogom Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Veliko Gradište za 2018. godinu, (zbog obimnosti Odluka je narezana na CD-u, Kadrovski plan je u papirnom obliku),
 7. Predlog Odluke o zaduživanju opštine Veliko Gradište,
 8. Predlog Odluke o realizaciji budžeta opštine Veliko Gradište u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,
 9. Predlog Odluke o izradi Prostornog plana opštine Veliko Gradište,
 10. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora turističkog puta i pešačko – biciklističke staze duž obale Dunava i Srebrnog Jezerau opštini Veliko Gradište,
 11. Predlog Odluke o dopuni Odluke o o režimu izgradnje objekata na području Srebrnog jezera u toku turističke sezone,
 12. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Veliko Gradište 2017-2020. godine,
 13. Predlog Odluke o otpisu potraživanja dospelih za period od 1. septembra do 31. decembra 2015. godine i konverzija potraživanja dospelih na dan 31. avgusta 2015. godine po osnovu izvornih i ustupljenih javih prihoda opštine Veliko Gradište u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva GP „Mostogradnja“ AD iz Beograda,
 14. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite građana u opštini Veliko Gradište,
 15. Predlog Odluke o dopuni Odluke o o ograničenju prava postavljanja privremenih pokretnih objekata na levoj strani šetne staze na Srebrnom jezeru,
 16. Predlog Odluke o izmeni Odluke o uslovima i merama za uklanjanje objekata,
 17. Predlog Odluke o izmenama Odluke o o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama,
 18. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima,
 19. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Javne ustanove „Sportski centar Veliko Gradište“,
 20. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javne ustanove „Sportski centar Veliko Gradište“,
 21. Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Veliko Gradište,
 22. Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika opštine Veliko Gradište,
 23. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU „Narodni muzej Veliko Gradište“ za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine,
 24. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac za 2018. godinu,
 25. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Akreditovane zdravstvene ustanove Dom zdravlja Veliko Gradište za 2018. godinu,
 26. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan JU Sportski centar Veliko Gradište za 2018. godinu,
 27. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije opština Veliko Gradište za 2018. godinu sa finansijskim planom,
 28. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim pokazateljima JU Kulturni centar „Vlastimir Pavlović Carevac“ Veliko Gradište za 2018. godinu,
 29. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište za 2018. godinu,
 30. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Dunav Veliko Gradište“ za 2018. godinu,
 31. Predlog Odluke o produžetku postojećih ulica,
 32. Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Veliko Gradište,
 33. Predlog Rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Veliko Gradište,
 34. Predlog Odluke o izmeni Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda opštine Veliko Gradište,
 35. Predlog Odluke o javnoj svojini opštine Veliko Gradište.

KOMENTARIŠI