13. sednica Skupštine Grada Požarevca u petak, a ovo je Dnevni red

13. sednica Skupštine Grada Požarevca u petak, a ovo je Dnevni red

15. decembar 2017. godine (petak)

Predsednik Skupštine Grada Požarevca zakazao je trinaestu sednicu Skupštine Grada Požarevca za 15. decembar 2017. godine (petak) koja će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca  sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa dvanaeste sednice Skupštine Grada Požarevca održane 17. novembra 2017. godine za ovu sednicu predlažen je sledeći Dnevni red:

1. Predlog Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

2. Predlog Odluke o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

3. Predlog Zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena grada Požarevca o izmenama Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena grada Požarevca 2015-2017. godina, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta javne ustanove Kulturno-sportski centar „Požarevac“ u Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

5. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Program rada i razvoja Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac za 2018. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i

6. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata:

– a) Predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora javne ustanove Kulturno-sportski centar „Požarevac“ u Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI