Danas je održana 28. sednica Skupštine Grada Požarevca u ovom sazivu.

Na dnevnom redu bio je predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu – Rebalans 2, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i Finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu.

Među tačkama dnevnog reda bio je i predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac, predlog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar-septembar 2023. godine, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 4 Programa poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požaervac za 2023. godinu, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Požarevac, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava JKP „Parking servis“ Požarevac za 2023.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su na današnjoj skupštini.

KOMENTARIŠI