Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Kučevo su predvidele sumu od 4.800.000,00 dinara za sprovođenje ovogodišnjeg Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Svaka strana će opredeliti po 2.400.000,00, a finansiraće se Programi ili mere aktivne politike zapošljavanja kroz subvencije za samozapošljavanje (864.000,00), subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih (1.600.000,00) i javni radovi (2.336.000,00).

Potpisani Sporazum predviđa da partneri (NSZ i Opština) raspišu Javne pozive i Konkurse za sve programe pojedinačno o ćemu će zainteresovani biti blagovremeno obavešteni na adekvatan način.

Komentarišući Sporazum, predsednik opštine Kučevo Novica Janošević je u izjavi za medije istakao da je :”… Naša lokalna samouprava uvek bila spremna da podrži sve aktivnosti koje bi dovele do smanjenja nezaposlenosti u bilo kom obliku pa i kroz ovakve vidove mera. Predviđamo daleko snažniji pristup rešavanju ovog problema u budućem periodu, posebno kad se uzme u obzir da će neki privredni subjekti početi ili sadašnji rad podići na višu razinu, što će predstavljati novu mogućnost za zapošljavanje”.

KOMENTARIŠI