Advokatska komora Srbije protiv suđenja putem Skajpa

Advokatska komora Srbije protiv suđenja putem Skajpa

Foto: Pixabay // ilustracija

Advokatska komora Srbije izrazila je protivljenje uvođenju suđenja putem video-linka, odnosno aplikacije “Skajp”, što je ocenila kao “procesne mogućnosti koje nisu predviđene zakonom” i “predstavljaju drastično kršenje prava okrivljenog na pravično suđenje”.

U Srbiji se protiv osumnjičenih da su prekršili mere samoizolacije, postupci vode putem video-linka, odnosno aplikacije “Skajp”, radi pravosudnih službenika i lica protiv kojih se vodi postupak.

“Taj novi institut uveden je u naše krivično-procesno zakonodavstvo jednim jednostavnim dopisom Ministarstva pravde sudovima”, a taj dopis “ne može predstavljati valjan osnov za njegovo sprovođenje”, ukazala je Advokatska komora u saopštenju.

Podsetila je da takve mere “moraju biti donete u zakonitoj proceduri propisanoj Ustavom i od strane nadležnih organa”.

“Odredbom Člana 200. Ustava Srbije propisano je da ‘kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike”, navle je Komora.

Takođe podseća da je “Vlada dužna da uredbu o merama kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava, podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti da se sastane”.

Advokatska komora Srbije navodi da u suprotnom mere odstupanja “prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja”.

Komora podseća da je “poštovanje tih odredbi važno ne samo zbog njihove ustavne snage, već i zbog toga da se jasno konstatuje da saslušanje okrivljenog putem video-linka predstavlja odstupanje od zajamčenih prava okrivljenog u postupku, te da ta mera ima ograničeno vremensko važenje i da se mora ukinuti po okončanju vanrednog stanja”.

Advokatska komora Srbije navela je da “ne ulazi u pravo države da donosi i sprovodi mere za koje proceni da su u ovom trenutku svrsishodne u cilju zaštite svih građana”, ali upozorava da se zakonitost tih mera ne sme dovoditi u pitanje.

“U tom smislu, neophodno je da Vlada Srbije donese odgovarajuću uredbu u skladu s navedenim ustavnim odredbama”, smatra Komora.

U saopštenju piše i da je suđenje putem video-linka mera “samo u slučaju vanrednog stanja” i pod uslovom da se “uslovi za održavanje suđenja ne mogu obezbediti na drugi način”.

“Kao takva, ta mera u postojećim okolnostima nije neophodna, jer se uslovi mogu obezbediti poštovanjem propisanih mera za sprečavanje širenja zaraze”, ukazala je Komora.

Advokatska komora Srbije je izrazila protivljenje takvom vidu suđenja i navela da “deli zabrinutost s građanima Srbije povodom novonastale situacije”, kao i da “daje svoj doprinos svojim predlozima, donacijama i obavljanjem svog posla i u uslovima opasnim po zdravlje i život ljudi”.

“I u takvim okolnostima, međutim, moraju se poštovati odredbe Ustava koje se odnose na zajamčena ljudska prava ukoliko želimo da sačuvamo odlike pravne države”, zaključila je Advokatska komora Srbije.

KOMENTARIŠI