Ako niste prodali besplatne akcije: Evo koliko novca vas čeka na računu

Ako niste prodali besplatne akcije: Evo koliko novca vas čeka na računu

Ovonedeljnom uplatom dividendi NIS-a za 2018. godinu namenski računi građana koji nisu prodali svoje akcije veći su za 170 dinara.

Isplati li se čuvati besplatne akcije i koliko novca na računu imaju oni koji ih nisu prodali?

Evo odgovora:

Svi oni koji akcije nisu prodali imaju više novca na računima.

“Zaključno sa isplatama dividende NIS-a svaki građanin koji do sada nije prodao akcije, može na svom računu da očekuje negde oko 6.300 dinara”, kaže Aleksandar Čortan Član Izvršnog odbora Poštanske štedionice.

Taj iznos nije isti za sve zbog različitih visina naknada koje banke naplaćuju. Bez naknade i provizije, međutim, moguća je jedino prodaja akcija na šalterima pošta i to do 31. decembra naredne godine. Njihovu prodaju brokeri ipak ne savetuju iako je zarada od dividendi mala.

“Što se tiče malih akcionara za njih nije toliko značajan taj iznos dividende, ona se uglavnom sagledava kod onih akcionara koji imaju veću količinu akcija tako da bi mogli da očekuju neki veći priliv po tom osnovu. Mali akcionari uglavnom svoju odluku da li da prodaju akcije ili ne, trebalo bi da baziraju na ceni koje te akcije imaju na berzi i da li im je taj novac stvarno neophodan u tom momentu”, kaže Jasmina Bjelić, berzanski stručnjak.

Ako se pak odluče da kupe nove ili otkupe besplatne akcije članova porodice, to mogu da učine preko brokerskih kuća. Do većeg broja akcija može se i nasleđivanjem.

“Akcije preminulih lica su predmet nasleđivanja. Sve što je potrebno da naslednici urade je da imovinu odnosne akcije uključe u svoj ostavinski postupak”, kaže Čortan.

Po dobijanju rešenja, potrevno je da se obrate u jednoj od 180 ekspozitura banka Poštanska štedionica gde će izvršiti realizaciju ostavinskog rešenja, odnosno proknjižavanja akcija sa preminulog lica na naslednike, objasnio je Čortan.

A kada se naslede mogu se i prodati. Novac se dobija u roku od tri do četiri dana.

Pre 11 godina, više od četiri miliona građana ostvarilo je pravo na po pet akcija NIS-a, jednu Aerodroma, 31 Telekoma i sedam Akcionarskog fonda. Do sada je jedino bilo moguće prodati akcije NIS-a i Aerodroma, što je učinilo oko dva miliona ljudi. Naknadne prijave za besplatne akcije nisu moguće.

2 KOMENTARA

KOMENTARIŠI