Biološka rekultivacija kopa „Drmno“: Završeni svi poslovi za 2021. godinu

Biološka rekultivacija kopa „Drmno“: Završeni svi poslovi za 2021. godinu

Ugovor za biološku rekultivaciju za 2022. potpisan je u drugoj polovini decembra.

Svi predviđeni poslovi na biološkoj rekultivaciji degradiranih površina kopa
„Drmno“ planirani za 2021. godinu završeni su.

− U 2021. godini, biološkom rekultivacijom uspešno je pošumljeno pet hektara
kosina unutrašnjeg odlagališta PK „Drmno“, čime je upotpunjen takozvani prsten kosina
oko unutrašnjeg odlagališta. Posađeno je 1.100 sadnica bagrema po hektaru, što znači
da je pošumljavanje obavljeno sa ukupno 5.500 sadnica – objasnio je Velimir
Damnjanović, samostalni inženjer za biološku rekultivaciju. – Prilikom sadnje dodavani
su suplementi i humus u predviđenim količinama, kako bi se poboljšala struktura
zemljišta i obezbedio uspešan prijem sadnica. Nakon sadnje bagrema primenjene su
sve mere nege sadnica: okopavanje i formiranje čanaka oko sadnica, orezivanje,
zalivanje, košenje oko sadnica i međuredno košenje.

Velimir Damnjanović, Foto: Energija Kostolac

Pored šumske biološke rekultivacije, u ovom periodu obavljena je i poljoprivredna
biološka rekultivacija na 10 hektara ravnih vršnih delova na unutrašnjem odlagalištu PK
„Drmno“. Uspešno je posejana lucerka u predviđenom vremenu za setvu. Setvi lucerke
prethodili su radovi na pripremanju zemljišta za setvu (duboko oranje, tanjiranje,
setvospremanje, drljanje), kao i dodavanje adekvatnih đubriva za setvu. Radovi u okviru
biološke rekultivacije obuhvatili su i sve mere nege starih zasada bagrema na površini
od 47 hektara, a tretirani su i usevi lucerke i leguminoze.

Damnjanović kaže da su na spoljašnjem odlagalištu, kao i prethodnih godina,
sprovedene sve mere nege na zasadima paulovnije na površini od 3,5 hektara i
voćnjaka površine 2,5 hektara.

On ističe da su završeni i poslovi u okviru gazdinske jedinice „Kopovi Kostolac“,
vezani za gajenje i čuvanje šuma na objektima GJ – PK „Ćirikovac“, „Klenovnik“ i „Kostolac“, a pošumljena je i površina od jednog hektara u odeljenju 10, koje gravitira
prema deponiji pepela i šljake Srednje kostolačko ostrvo.

Lucerka na ravnom delu odlagališta, Foto: Energija Kostolac

Formiran je novi eko-pojas naselja Kanal pošumljavanjem sa 1.015 sadnica
klona topole M1, uz primenu svih propisanih mera pri sadnji, računajući i mere nege
sadnica (zalivanje i međuredno košenje).

Kada je u pitanju tehnička rekultivacija, prema rečima našeg sagovornika, 2021.
pripremljene su ravne površine vršne etaže unutrašnjeg odlagališta PK „Drmno“, od 50
hektara i kose površine treće etaže od pet hektara. Na ravnoj površini od 50 hektara
planirano je da se poseju lucerka i leguminoza, a na kosini površine pet hektara biće
posađen bagrem. Ugovor za biološku rekultivaciju za 2022. potpisan je u drugoj polovini
decembra.

KOMENTARIŠI