Bolja saradnja sa Evropolom uz podršku Kraljevine Norveške

Bolja saradnja sa Evropolom uz podršku Kraljevine Norveške

Prvi dvodnevni seminar o unapređenju saradnje srpske policije sa Evropskom policijskom službom Evropol, u okviru projekta „Podrška Kraljevine Norveške Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ koji finansira Kraljevina Norveška i sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, otpočeo je danas u Beogradu.

 „Saradnja Norveške i Srbije je uvek bila na zavidnom nivou, na strateškim i operativnim planovima, a ovaj projekat pokazatelj je prijateljstva dve zemlje. Kroz ovaj seminar, biće predstavljene međunarodne veze i tehnike Europola koje možemo da koristimo, a očekujemo da će ova međunarodna instistucija uskoro imenovati oficira za vezu u Srbiji“, rekla je Marina Tomašević Komadinić, glavna koordinatorka u direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom dvodnevnog sastanka, predstavnici Evropola razgovaraće sa kolegama iz Srbije o strateškim i operativnim uslugama Evropola, kao i načinima i koristima koje pružaju kanali evropske policije za međunarodnu saradnju. Ovaj seminar doprineće unapređenju kapaciteta Odeljenja za poslove Evropola pri Upravi za međunarodnu operativnu policijsku saradnju MUP-a, kao i srpske kancelarije za saradnju u centrali Evropola.

„Uz podršku Kraljevine Norveške, aktivnosti za unapređenje saradnje sa Evropolom obuhvatiće studijske posete, seminare i konferecije, kako u regionu tako i u Norveškoj, a kroz primere najboljih praksi pripadnici MUP-a će steći znanja o metodologijama, standardima i instrumentima za saradnju“, rekao je Geir Hakon Johansen, prvi sekretar ambasade Kraljevine Norveške.

„Kroz projekat kojim Kraljevina Norveška podržava Ministarstvo, do sada smo sproveli niz aktivnosti koje su direktno unapredile rad mnogih službi. Nabavljena je i isporučena oprema za skladištenje i analizu nedozvoljenih supstanci i uređaji za digitalnu forenziku, rekonstruisane su prostorije za održavanje vozila, a u toku je priprema za izgradnju i obnovu više od 120 pritvorskih jedinica u celoj zemlji“, kaže Bojan Kovačević, menadžer programa UNOPS-a.

Projekat “Podrška Kraljevine Norveške Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ koji finansira Kraljevina Norveška sa 3,7 miliona evra ima cilj da poveća kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije za uspostavljanje sistemskog mehanizma za borbu protiv droge, usklađivanje sa obavezama u oblasti borbe protiv terorizma i sajber kriminala, zaštitu radnih prava i promovisanje bezbednog radnog okruženja, poboljšanje uslova u pritvorskim jedinicama, osnaživanje kapaciteta i funkcionisanje Nacionalne jedinice srpskog Evropola i srpskog biroa za vezu u Europolu i poboljšanje bezbednost žena u Srbiji.

KOMENTARIŠI