"Slovenska plaža", Foto: Urban City, 14. jul 2018.

Mobilni operatori u Srbiji uskladili su svoje cenovnike sa RATEL-ovim rešenjem o snižavanju cene rominga. Kako se navodi u cenovnicima svih operatora koji posluju u Srbiji, a u koje je “Blic Biznis” imao uvid, cena odlaznog minuta iz zemalja Zapadnog Balkana ide od 10 do 11,2 dinara, cena dolaznog minuta od 5,7 do 6 dinara, cena SMS od 4 do 5 dinara, a cena megabajta za prenos podataka od 3,6 do 4 dinara, piše BLIC.

RATEL je, podsetimo, regionalnim sporazumom o snižavanju cena rominga, koji je u aprilu potpisan u Beogradu, bio zadužen za određivanje maksimalnih cena rominga u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, BiH i Albaniji, a koje stupaju na snagu 1. jula. Rešenje ovog regulatornog tela predstavljalo je, praktično, uputstvo operatorima za formiranje pojedinačnih cena za krajnje korisnike. Cene odlaznih telefonskih poziva pale su u proseku za 65 odsto, a cene prenosa podataka za 78 procenata, što su svakako značajna sniženja, koja u nekim slučajevima dostiži i iznad 80 odsto.

VIP

Tako “Vip mobajl” od 1. jula primenjuje niže cene u romingu na teritoriji Zapadnog Balkana, a prema najnovijem cenovniku servisa Balkan zona minut odlaznog poziva naplaćuje se 10 dinara, dok dolazni košta 6 dinara. Cena SMS poruke je 5 dinara. U slučaju prenosa podataka, cena po utrošenom megabajtu je 4 dinara (0,39 dinara za 100 kB).

Kako navode iz Vipa, ovo su promotivne cene sa uračunatim PDV-om i važiće do 1. januara 2020. godine, a korisnicima nije potrebna nikakva posebna aktivacija da bi koristili nove roming cene u okviru Balkan zone.

TELEKOM SRBIJA

“Telekom Srbija” je, takođe, obavestio korisnike da će od 1. jula 2019. godine doći do izmena, pa će biti snižene cene odlaznog i dolaznog poziva, SMS poruka i internet saobraćaja u romingu. Od ovog datuma, u zemljama koje pripadaju Zoni 0 roming saobraćaja minut odlaznog poziva košta 11 dinara, dolaznog 6 dinara, a SMS poruku korisnici plaćaju 4 dinara. Cena mobilnog interneta je 4 dinara po megabajtu (0,4 dinara za 100 kB). Zoni 0 pripadaju Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija, a od 1. jula i Albanija, koja se dosad nalazila u Zoni 1.

TELENOR

Korisnici “Telenora” od 1. jula za telefoniranje u regionu plaćaju odlazne pozive 11,28 dinara po minutu, a dolazne 5,76 dinara. SMS poruka košta ih 4,20 dinara, a internet 3,6 dinara po megabajtu (0,36 dinara za 100 kB).

Svi operatori nude i dodatne opcije i pogodnosti, poput specijalnih roming paketa i kratkoročnih dodataka koji su posebno korisni tokom letnje turističke sezone.

Da podsetimo, Rešenjem RATEL-a operatorima se određuje obaveza snižavanja cena rominga u mrežama Zapadnog Balkana, počev od 1. jula 2019. godine i u njemu se navodi da za pozive u romingu neće biti naplaćivana uspostava veze, a za primljene SMS poruke i poruke govorne pošte u romingu neće se obračunavati dodatne naknade. Naplata odlaznih poziva vršiće se po sekundi, s tim što operatori mogu primeniti inicijalni minimalni obračunski period koji ne može biti duži od 30 sekundi.

Kako su ranije naveli iz RATEL-a, od 1. jula do 31. decembra 2019. godine praktično će trajati prva faza snižavanja cene rominga za sve korisnike u zemljama Zapadnog Balkana, a od 1. januara 2020. godine predviđeno je da se menja način obračuna, tako da će svi korisnici plaćati roming po principu koji podrazumeva zbir domaće cene (koju trenutno plaćaju u domaćem saobraćaju) plus roming naknadu. To će dovesti do dodatnog snižavanja troškova rominga za većinu korisnika, a od 1. jula 2020. godine uslediće još jedno smanjenje roming cena za dolazne pozive i prenos podataka za sve korisnike.

Prema sporazumu, koji je ispred Srbije potpisao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, maksimalne cene rominga u regionu Zapadnog Balkana treba dovesti na nivo cena prema pravilima “rominga kao kod kuće” koja važe u Evropskoj uniji, i to najkasnije do 1. jula 2021. godine.

KOMENTARIŠI