Daje se u zakup vodno zemljište uz Dunav u Kostolcu i Požarevcu

Daje se u zakup vodno zemljište uz Dunav u Kostolcu i Požarevcu

Foto: Urban City // B.P.

JVP Srbijavode je objavilo oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, a za potrebe vađenja rečnog nanosa.

U zakup se daje više zemljišta na obalama reka Dunav, Sava i Drina u sledećim lokacijama: Negotin, Kladovo, Golubac, Veliko Gradište, Kostolac, Požarevac, Smederevo, Grocka, Beograd (Palilula), Zemun, Obrenovac, Vladimirci, Šabac, Bogatići i Loznica.

– Vodno zemljište se daje u zakup isključivo za vađenje rečnog nanosa, koje se vrši na lokalitetima gde je to od interesa za očuvanje ili poboljšanje vodnog režima, u skladu sa važećim Pravilnikom o utvrđivanju plana vađenja rečnih nanosa. Vodno zemljište se ne može dati u podzakup – ističe se u oglasu.

Za izvađene količine rečnog nanosa plaća se naknada za korišćenje vodnog dobra (naknada za izvađeni rečni nanos) koju utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vodno zemljište se daje u zakup na određeno vreme, od zaključenja ugovora o zakupu vodnog zemljišta do 20. novembra 2023. godine

Najniži početni iznos zakupnine za vodno zemljište je 16,50 dinara/m2 za sve vodotoke, odnosno lokacije.

Depozit za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda u visini od 10% od početne visine zakupnine za ukupnu površinu vodnog zemljišta koje se daje u zakup na godišnjem nivou.

Rok za podnošenje ponuda je 13. april.

KOMENTARIŠI