PU “Ljubica Vrebalov” Požarevac obaveštava javnost da na osnovu zvaničnog saopštenja ZZJZ Požarevac koje su dobili u vezi prijavljivanja epidemije malih boginja na teritoriji Grada Požarevca i mera kojih se mora pridržavati, roditelji dece koja su u vrtiću, a nisu vakcinisana u skladu sa kalendarom vakcinacije (nisu vakcinisani protiv malih boginja), obavezni su da se jave izabranom pedijatru i u najkraćem roku donesu potvrdu o izvršenoj vakcinaciji i boravku u vrtiću.

Od 01.03.2018. godine neće primati decu koja nisu vakcinisana protiv morbila, dok ne donesu potvrdu o izvršenoj imunizaciji od izabranog lekara, odnosno pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano, a za decu sa privremenom ili trajnom kontraindikacijom, neophodna je potvrda Stručnog tima.

Prema članu 32. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. Glasnik RS, broj 15/16) stoji: „Za boravak dece u predškolskim i školskim ustanovama, kao i u ustanovama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, neophodno je da su ispunjeni uslovi iz stava 3. tačke 1 ovog člana osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.“, navodi se u zvaničnom saopštenju PU “Ljubica Vrebalov” Požarevac.

KOMENTARIŠI