DEKARBONIZACIJA: Prevara veka ili stvarno deluje?

DEKARBONIZACIJA: Prevara veka ili stvarno deluje?

Dekarbonizacija motora je proces ubrizgavanja tačno određene količine H2E® gasa u usis vazduha motora tokom rada u određenom režimu radi razgradnje naslaga nakupljene čađi u kompresionom prostoru i izduvnom sistemu.

Posredstvom visoke temperature H2E® gas se vezuje za naslage čađi unutar kompresione komore, razgrađuje ih i zatim uklanja kroz izduvni sistem vozila.

Ovaj proces ne sadrži nikakve štetne, opasne ili agresivne hemikalije. Zapravo, sagorevanjem H2E® gasa dobija se optimalna količina pregrejane vodene pare koja pospešuje uklanjanje razgrađenih naslaga čađi, što je neophodno kako bi se efikasnost i performanse motora nakon postupka približile fabričkim.

Tako bar kažu u firmama koje se bave dekarbonizacijom. Da li je ovo prevara ili ne procenite sami i pogledajte ovaj video klip:

KOMENTARIŠI