Detektovan radioaktivni oblak nad Srbijom!

Detektovan radioaktivni oblak nad Srbijom!

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije objavila je da je u periodu od 29. septembra do 5. oktobra u Srbiji detektovano u vazduhu prisustvo rutenijuma 106.

Na mernim mestima na teritoriji Srbije u tom periodu detektovano je u vazduhu prisustvo rutenijuma 106, a izmerene vrednosti kretale su se u opsegu od 54 mega bakerela po kubnom metru (mBq/m3), što se poklapa sa vrednostima izmerenim u istom periodu u drugim laboratorijama u Evropi.

Izmerene vrednosti nisu imale uticaj na zdravlje, saopštila je Agencije.

Inicijalna analiza o izvoru radioaktivne supstance rutenijum-106 ukazuje na to da je u istočnoj Evropi bio na oslobađanju od više od 1000 kilometara (620 milja) od Nemačke, ali novi proračuni ukazuju na to da je Ruskog porekla.

“Od tada nije ponovo detektovano prisustvo rutenijuma-106 na teritoriji Republike Srbije. Izmerene vrednosti koncentracije rutenijuma-106 nisu imale, niti imaju uticaja na zdravlje stanovništva i životnu sredinu u Republici Srbiji”, saopštila je Agencija.

Takođe se dodaje da je informacije o detekciji radioaktivnog izotopa rutenijuma-106 iznad Evrope Agencija dobila 3. oktobra od Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, koji meri sadržaj radionuklida u vazduhu.

Zvanični podaci kako je došlo do prisustva radioizotopa rutenijuma-106 u vazduhu iznad centralne Evrope u prethodnim danima nema, ali se ističe da bi, da je oslobađanje rutenijuma nastalo usled probe nuklearnog oružja ili akcidenta na nuklearnom reaktoru, došlo i do oslobađanja mnogih drugih radioizotopa.

Iz Francuske je saopšteno da radioaktivni oblak dolazi najverovatnije zbog nuklearnog incidenta koji se desio na području Rusije ili Kazahstana.

“Budući da je u vazduhu iznad jednog dela Evrope detektovan samo rutenijum-106, a ne i drugi fisioni produkti, pretpostavlja se da je ovaj radionuklid u atmosferu dospeo najverovatnije iz nekog od industrijskih ili medicinskih objekata gde se ovaj radioizotop koristi”, navodi Agencija i dodaje da se to nalazi i u izveštaju Francuskog instituta za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost (IRSN).

IRSN je u četvrtak saopštio da radioaktivni oblak nad Evropom roteklih nedelja nagoveštava da je došlo do nesreće u nuklearnom objektu u Rusiji ili Kazahstanu poslednje nedelje septembra.

IRSN navodi u saopštenju da nije mogao da tačno odredi lokaciju oslobađanja radioaktivnog materijala, ali da je, na osnovu meteoroloških podataka, najverovatnije reč o oblasti južno od planine Ural, između Urala i Volge.

“Ruske vlasti rekle su da nisu obaveštene da je došlo do nesreće na njihovoj teritoriji”, rekao je direktor IRSN Žan Mark Peres za Rojters. Takođe je i Kazahstan saopštio da u toj zemlji nije bilo radioaktivnog curenja, kao i da senzori ništa nisu zabeležili.

KOMENTARIŠI