Dijabetes je jedan od najvećih problema današnjice, svaka 11. osoba ima dijabetes, dok prema podacima svetske zdravstvene organizacije, u svetu ima 425 miliona obolelih, od čega je čak milion dece i adolescenata sa tipom I.

U našoj zemlji obolelih ima oko 860 000, dok je procenat nedijagnostikovanih 35%, zbog čega je šećerna bolest peti vodeći uzrok smrti u Srbiji. Rana dijagnoza i redovne kontrole mogu da drže ovu bolest pod kontrolom. Ipak, usled pandemije virusa Covid-19, tek
20% obolelih dolazi na redovne zakazane preglede i stoga se telemedicina nameće kao jedno od rešenja u daljoj nezi pacijenta, a može uključivati dijagnozu, praćenje stanja ili čak lečenje pacijenta.

Dijabetes kao hronična, doživotna i progresivna bolest po toku ima deficit imunoglobulina i veći rizik za razvoj i lečenje infekcija bilo kojim agensom, pa tako i virusom Covid-19.

Svaka infekcija redukuje već smanjeni imunitet pacijenta dijabetičara, a Covid pandemija zbog straha od globalne pandemije, za sopstveni život, oslabljenog kretanja i učestvovanja u socijalnoj kulturi, povećanog unosa hrane, kao i ređa kontrola parametara bolesti i nemogućnosti dolaska kod nadležnog lekara po savet za korekciju terapije i savet. Stoga je primena telemedicine u endokrinologiji i dijabetologiji u napredovanju, posebno u razvoju svesti lekara i pacijenata za potrebom ove napredne tehnologije komunikacije za dobrobit pacijenta, kako u zaštiti i lekara i pacijenta od infekcije, tako i za dobijanje adekvatnih informacija, odnosno preporuka prevencije i lečenja dijabetičara.

Dr Ljiljana Milovanović, specijalista endokrinolog, koja je i aktivni korisnik ovog tipa medicine, smatra da su mogućnosti velike: počev od momenta dijagnostikovanja bolesti preko dostupnih testova za dijagnostiku bolesti, pa do potvrde dijagnoze na osnovu viđenih nalaza, kontrole bolesti pružanjem terapije, prevencije komplikacija i preporuke za dalje  lečenje. “Stanje obolelog preko traženih poznatih parametra dobre kontrole bolesti se prati, koriguje se ili menja terapija, edukuje se pacijent o samokontroli i podešavanju doze lekova ili insulinske terapije prema merenim vrednostima traženih analiza, posebno i najčešće glikemijama”, rekla je dr Milovanović.

Komunikacija je jednostavna, zahvalna i traži se samo od pacijenta da ima neki validan nalaz kod sebe, već pripremljen, a ako nema, dobija uputstvo šta treba da pripremi za sledeći susret. “To je odličan model lečenja disciplinovanih pacijenata, provera njihove samokontrole i upućivanje novoobolelih o statusu bolesti, kontrolama i prevenciji akutnih pogoršanja. Zato je moja poruka pacijentima svih starosnih grupa ovim putem: javite se i olakšajte sebi život sa dijabetesom”, dodaje dr Milovanović, sa kojom se možete konsultovati na platformi za besplatne zdravstvene konsultacije DokTok.

Povodom svetskog dana borbe protiv dijabetesa, DokTok u saradnji sa lekarima specijalistama za dijabetes organizuje live uključenje na svom Instagram profilu. Ovim putem pozivamo sve da na DokTok društvenim mrežama ( Instagram , Facebook) šalju svoja pitanja, na koje će u subotu 14.11. u 13h odgovarati dr Dragana Milosavljević, specijalista interne medicine.

KOMENTARIŠI