Zakon o privremenom izdržavanju dece iz Alimentacionog fonda i Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti spremni su da uđu u skupštinsku proceduru narednih dana i budu usvojeni do kraja godine, čime će više stotina hiljada oštećene dece i samohranih roditelja biti konačno maksimalno zaštićeni i živeti dostojan život – izjavio je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas nakon sednice Glavnog odbora stranke u Požarevcu, čime će SSP ispuniti svoje predizborno obećanje.

On je istakao da će SSP, kao inicijator i autor ovih zakona, radi što šire podrške koju ove grupe naših građana odavno zaslužuju i čekaju, predložiti da sve poslaničke grupe budu zajednički predlagači Zakona o privremenom izdržavanju dece iz Alimentacionog fonda i da se bar na ovom pitanju, kao i definisanju statusa roditelj – negovatelj postigne konsenzus unutar celog parlamenta i sve ruke poslanika i vlasti i opozicije budu sutra podignute za usvajanje ovih novih zakona.

Tako bi se uspostavio Alimentacioni fond kao državni fond koji bi, u slučaju neispunjavanja obaveze roditelja da plaća alimentaciju, već posle dva meseca mogao da dobija privremenu pomoć detetu u iznosu predviđenom samom sudskom presudom o razvodu braka. Jedna od ključnih novina je da bi postupak pokretanja ovog zahteva, kao i potraživanje od neodgovornog roditelja, išao po službenoj dužnosti od strane organa starateljstva, budući da je do sada sve bilo prepušteno inicijativi samohranih roditelja, pretežno majki, koje iz raznih opravdanih razloga uglavnom nisu posezale za sudskim procesima i tužbama protiv bivših supružnika.

Takođe, dopunom Zakona o socijalnoj zaštiti uveo bi se novi status Roditelj-Negovatelj, koji bi obezbedio primanja u iznosu minimalne republičke zarade za roditelje sa decom sa smetnjama u razvoju, ali i garantovanu penziju, kad dođu u te godine. Sve to sa osnovnim ciljem da deca mogu da ostanu više u svojim matičnim porodicama, a ne u ustanovama i imaju život dostojan čoveka.

KOMENTARIŠI