Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Popis stanovništva za 2022. godinu je završen, a preliminarni rezultati biće poznati za manje od mesec dana, rekla je pomoćnica direktora RZS Snežana Lakčević.

Lakčević je dodala da će građani koji su odbili da učestvuju na popisu biti novčano kažnjeni.

Lakčević, na pitanje kako je protekao popis i sa kojim situacijama su se popisivači susretali na terenu, kaže da su građani u većini slučajeva bili ljubazni i predusretljivi, ali i da je bilo nekih neprimerenih tonova i izjava.

Navodi da su najčešci problemi popisivača bili kako da stignu do kuća u udaljenim brdsko-planinskim krajevima, kao i da je bilo i onih koji u gradskim centrima nisu mogli da pronađu ulaz u stan građana.

Kada je reč o preliminarnim rezulatatima popisa, Lakčević navodi da će oni biti poznati za manje od mesec dana i da će se odnositi na ukupan broj popunjenih obrazaca za svako lice, broj stanovnika na nivou jedinica lokalne samouprave, broj popisanih domaćinstava i stanova.

Dodaje da će se sa objavljivanjem konačnih podataka početi u aprilu 2023. godine, a da konačni podaci biti objavljeni u junu 2024. godine.

Lakčević je najavila da će se od 2. do 11. decembra sprovesti postpopisna anketa, nezavisno istraživanje, s ciljem da se izmeri obuhvat, odnosno neobuhvat osnovnih jedinica popisa i kvalitet nekih obeležja.

“Postpopisna anketa je spremna, 250 popisivača izlazi na teren u 106 opština lokalne samouprave i obuhvatiće uzorak od 20.000 domaćinstava”, kazala je Lakičević.

Dodaje i da su za građane koji su odbili da budu potpisani predviđene kazne u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara, u skladu sa zakonom o popisu stanivništva.

“Procedura za pokretanje prekršajnog postupka podrazumeva da popisne komisije pripreme svu potrebnu dokumentaciju, odnosno zahtev koji će sadržati ime popisivača, instruktora, mesto gde se desilo”, kazala je Lakčević.

Lakčević objašnjava da popisne komisije prikupljenu dokumentaciju dostavljaju Zavodu za statistiku, koji je kasnije predaje nadležnom sudu.

KOMENTARIŠI